Sielnica

Upravená križovatka Sielnica slúži motoristom, zvýšili sme jej bezpečnosť

Upravená križovatka Sielnica slúži motoristom, zvýšili sme jej bezpečnosť

Upravenú križovatku Sielnica NDS odovzdala do užívania motoristom. Jej dobudovaním sa zvýšila bezpečnosť na úseku rýchlostnej cesty R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ.