univerzita

Memorandum s univerzitami nám otvorilo dvere ku kvalitnej spolupráci

Memorandum s univerzitami nám otvorilo dvere ku kvalitnej spolupráci

<p>Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko – výskumnej činnosti. K podpisu Memoranda sme pristúpili 16. novembra 2021, symbolicky deň pred medzinárodným dňom študentstva. Národná diaľničná spoločnosť dlhodobo podporuje a naďalej chce podporovať univerzity technického typu.</p>