Obmedzenia D4/R7

Uzávera nájazdu z Bajkalskej ulice na Prístavný most

Uzávera nájazdu z Bajkalskej ulice na Prístavný most

NDS informuje vodičov o uzávere nájazdu z Bajkalskej ulice smerom na Prístavný most. Dôvodom je rekonštrukcia nájazdovej rampy.

Uzávera častí križovatky D2 Jarovce

Uzávera častí križovatky D2 Jarovce

NDS informuje vodičov o uzávere vetiev diaľnice D2 v križovatke Jarovce. Dôvodom je výstavba D4R7. S obmedzením je potrebné počítať do pondelka 29. júna 2020 do 4.00 hod.

Krátkodobé uzávery na MÚK Prievoz

Krátkodobé uzávery na MÚK Prievoz

Motoristickej verejnosti dávame do pozornosti niekoľko krátkodobých uzáver, s ktorými je potrebné počítať v sobotu, 30. marca 2019, na niektorých vetvách mimoúrovňovej križovatky Prievoz.

Prvá etapa uzávery mimoúrovňovej križovatky Prievoz

Prvá etapa uzávery mimoúrovňovej križovatky Prievoz

V súvislosti s 1. etapou výstavby D4/R7 na mimoúrovňovej križovatke Prievoz, ktorú realizuje koncesionár Zero Bypass Limited, vstúpia od 15. februára 2019 do platnosti viaceré dopravné obmedzenia.

Aktualizácia: Čiastočná uzávera zjazdovej vetvy D1 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica

Aktualizácia: Čiastočná uzávera zjazdovej vetvy D1 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica

Z dôvodu realizácie výstavby D4/R7 upozorňujeme na čiastočnú uzáveru zjazdovej vetvy diaľnice D1 v úseku km cca 5,500 - 5,800 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica.

Dopravné obmedzenia na MÚK Prievoz  - 1. ETAPA

Dopravné obmedzenia na MÚK Prievoz - 1. ETAPA

V súvislosti s 1. etapou výstavby na mimoúrovňovej križovatke Prievoz - D4/R7, ktorú realizuje koncesionár Zero Bypass Limited, vstúpia v priebehu jesene do platnosti nasledovné dopravné obmedzenia:

Čiastočná uzávera D2 Jarovce

Čiastočná uzávera D2 Jarovce

V súvislosti s výstavbou D4/R7 NDS informuje motoristickú verejnosť o čiastočnej uzávere ľavých jazdných pruhov v oboch smeroch na diaľnici D2 v mieste križovatky Jarovce. Dôvodom je výstavba prejazdov stredným deliacim pásom.