Obmedzenia D4/R7

Krátkodobé uzávery na MÚK Prievoz

Krátkodobé uzávery na MÚK Prievoz

Motoristickej verejnosti dávame do pozornosti niekoľko krátkodobých uzáver, s ktorými je potrebné počítať v sobotu, 30. marca 2019, na niektorých vetvách mimoúrovňovej križovatky Prievoz.

Čiastočná uzávera D2 Jarovce

Čiastočná uzávera D2 Jarovce

V súvislosti s výstavbou D4/R7 NDS informuje motoristickú verejnosť o čiastočnej uzávere ľavých jazdných pruhov v oboch smeroch na diaľnici D2 v mieste križovatky Jarovce. Dôvodom je výstavba prejazdov stredným deliacim pásom.