Bezpečnostný refreš v tuneli Sitina

V bratislavskom tuneli Sitina modernizujeme požiarne núdzové osvetlenie. Nové osvetlenie efektívnejšie navedie účastníkov cestnej premávky do bezpečného priestoru. Pred montážou osvetlenia sme zrealizovali kompletnú výmenu kabeláže a upravili sme aj zapojenie v rozvádzačoch umiestnených v rozvodniach na portáloch tunela.

Svetlo navádza k bezpečnému priestoru

Úlohou požiarneho núdzového osvetlenia je naviesť posádku vozidiel do bezpečného priestoru tunela v prípade požiaru alebo nehody. Doteraz boli v tuneli osadené plechové tabuľky s uvedením vzdialenosti najbližšieho núdzového východu. O najbližšom núdzovom východe po novom informuje podsvietená dopravná značka a zároveň je v nej implementované aj požiarne núdzové osvetlenie, ktoré sa aktivuje v prípade dopravnej nehody s požiarom. Navyše, značky majú po bokoch podsvietený vertikálny zelený pás, ktorý z pohľadu vodiča pôsobí ako súvislý navádzací systém.

Výmenou informatívnych dopravných značiek sme pristúpili k zvýšeniu bezpečnosti v tuneloch. Modernizáciou požiarneho núdzového osvetlenia prešli aj tunely Horelica a Branisko.

 

Práce realizujeme počas nočnej uzávierky

Počas predchádzajúceho víkendu (26., 27. a 28. júna) boli osadené svietidlá požiarneho núdzového osvetlenia v pravej tunelovej rúre Sitiny, smerom do centra Bratislavy. Nadchádzajúci víkend (3., 4. a 5. júla) bude realizácia pokračovať v ľavej tunelovej rúre Sitiny, smerom do Malaciek. Svietidlá požiarneho núdzového osvetlenia sú osadené vo vzájomnej vzdialenosti 50 metrov. Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia prebieha počas víkendových nočných hodín, pri čiastočnej uzávierke so zníženou rýchlosťou, aby bol tranzit dopravy ovplyvnený v čo najnižšej miere.