CVIČENIE V TUNELI BÔRIK PREVERILO SÚČINNOSŤ ZLOŽIEK IZS A NDS

NDS spoločne so zložkami Integrovaného záchranného systému zorganizovala cvičenie v tuneli Bôrik na úseku D1 Mengusovce – Jánovce, ktorého cieľom bolo preveriť súčinnosť týchto zložiek v prípade nehody cisterny prepravujúcej nebezpečné veci.

Aj keď sa takáto nehoda v diaľničnom tuneli na Slovensku ešte nestala, je veľmi dôležité vykonávať pravidelne taktické cvičenia s cieľom zosúladiť zodpovedné zložky.

 

Scenár nehody bol nasledovný: pri preprave nebezpečnej látky v pravej rúre tunela došlo k havárii automobilovej cisterny. V dôsledku nárazu sa poškodil plášť cisterny a začala vytekať prepravovaná nebezpečná látka benzén. Účelom prebiehajúceho cvičenia bolo preveriť tak vhodnosť využitia a stav technických prostriedkov zainteresovaných zložiek, ako aj ich schopnosť rýchlo a efektívne v takejto situácii konať.

 

Preprava ADR

 

Tunel Bôrik bol vôbec prvým tunelom, kde bola povolená preprava ADR nebezpečných vecí (ADR=Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí). Nasledovali ďalšie tri tunely, a to Šibenik, Svrčinovec a Poľana.

 

To, či bude takáto preprava nebezpečných vecí cez tunel povolená závisí od výsledkov rizikovej analýzy. Zohľadňuje sa mnoho faktorov, hlavnými sú intenzita dopravy v tuneli, podiel nákladnej dopravy, smerové a výškové usporiadanie tunela, vzdialenosť únikových východov, počet tunelových rúr či technologické vybavenie tunela, pričom zabezpečené musí byť oddelenie prípadných vytečených kvapalín do špeciálnej záchytnej nádrže.

 

Tunel Bôrik

 

Dĺžka: 1000m

Počet rúr: 2

Počet únikových východov: 3

Povolená preprava ADR: od roku 2014