Ďalší míľnik na prešovskej R4 splnený – dopravu sme presmerovali na novú trasu

Popri progrese pri výstavbe tunela Bikoš sme pokročili aj na ostatných častiach stavby R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa. Presmerovali sme dopravu do novej trasy cesty prvej triedy v polovičnom profile. Ide o významný míľnik na tejto stavbe, od presmerovania boli totiž závislé viaceré nadväzujúce činnosti a stavebné objekty. Ďalší progres však nastal aj v tuneli Bikoš. Rýchlostnú cestu R4, ktorá bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov, predpokladáme odovzdanie podľa súčasného harmonogramu motoristom do užívania v lete 2023.

Presmerovanie dopravy sme zrealizovali nedávno, doprava teraz vedie cez cestu I. triedy. Zrealizovali sme prekládku cesty I/68, pričom tento úsek je dlhý takmer 1,7 km a cesta je navrhnutá ako štvorpruhová. Zatiaľ funguje v polovičnom profile.

 

Okrem tohto míľnika práce pokročili aj na ďalších objektoch stavby. Na mostoch realizujeme nosné konštrukcie a rímsy. Práce prebiehajú aj na zárubných múroch a montujeme už aj zábradlia. Na samotnej rýchlostnej ceste prebieha realizácia kanalizácie a podkladových a asfaltových vrstiev. Upravujeme tiež priestor pod mostami a potok Dzikov.

 

Ako je na tom tunel Bikoš?

Nedávno sme informovali, že v tuneli Bikoš je už na finál hotové sekundárne ostenie. Aktuálne sú v západnej rúre dokončené už aj chodníky a pripravuje sa povrch ostenia na náter. Vo východnej tunelovej rúre realizujeme štrbinové žľaby, obrubníky a káblové trasy pod chodníkmi. Práce pokračujú aj na konečných terénnych úpravách na južnom a severnom portáli.

 

A čo ďalej?

V najbližšej dobe nás čaká realizácia vozovky v tuneli Bikoš a realizácia mostov a ich nosných konštrukcií. Tam, kde to bude možné začneme aj s realizáciou podkladových a asfaltových vrstiev.

 

R4 Prešov, severný obchvat v číslach

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • 155 stavebných objektov
  • 9 mostov
  • tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m