Diaľničné autority V4: Musíme sa viac zamerať na bezpečnosť našich zamestnancov v teréne

Bezpečnosť zamestnancov je pre diaľničné spoločnosti na prvom mieste. Zhodli sa na tom predstavitelia Ředitelství silnic a dálnic, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, Magyar Közút Nonprofit, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Národnej diaľničnej spoločnosti počas konferencie zorganizovanej NDS. Zamestnanci sú najviac ohrození počas opráv či rekonštrukcií ciest. Diaľničné spoločnosti sa zhodli na tom, že krajiny k tejto problematike pristupujú zodpovedne, ale bezpečnosť pracovníkov je potrebné zvýšiť. Pomôcť by mohlo napríklad úsekové meranie rýchlosti.

Dôležitosť tejto témy vyzdvihol prevádzkový riaditeľ  a člen predstavenstva NDS Peter Peťko. „Posledný smrteľný úraz zamestnanca pri dopravnej nehode bol v SR v roku 2019,“ povedal, avšak vyzdvihol, že tejto oblasti treba venovať zvýšenú pozornosť.

 

Predstavitelia diaľničných autorít krajín V4 sa zhodli na tom, že najčastejším dôvodom takýchto nehôd je nepozornosť vodičov alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti. V tomto smere by mohli pomôcť kamery a úsekové meranie rýchlosti po vzore Českej republiky, a to tak statické, ako aj mobilné s presunom na dôležité miesta a exponované pracoviská na diaľniciach.

 

Slovensko za účelom predídeniu nehodám pred opravovanými úsekmi diaľnic či rýchlostných ciest inštaluje vodiace prahy. Dôraz v NDS kladieme na novo vypracované bezpečnostné schémy, ale aj na reflexné prvky na oblečení pracovníkov alebo na prvky bezpečnosti na vozidlách, aby boli viditeľné aj v noci či za ostrého slnečného žiarenia. Bezpečnosti na cestách v Bratislave napomáha líniové riadenie dopravy na úsekoch s vysokou intenzitou. Takéto riadenie totiž výrazne prispieva k informovaniu vodičov.

 

Bezpečnosť našich zamestnancov a motoristickej verejnosti má mnoho aspektov a je neustále aktuálnou a prioritnou témou, ktorej je potrebné kontinuálne sa venovať. Účastníci diskusie skonštatovali, že výmena praktických poznatkov a skúseností k nej si vždy nájde miesto v spoločných diskusiách pri ďalších stretnutiach.