Nový diaľničný most na Liptove už slúži motoristom

Národná diaľničná spoločnosť sprejazdnila most pri Podbanskom, ktorý je súčasťou liptovského úseku diaľnice D1. Ľavý diaľničný most v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša sme úplne zbúrali a na jeho mieste postavili nový. Medzi najnáročnejšiu činnosť v rámci komplexnej obnovy ľavého mosta patrilo práve zbúranie starého mosta a sprejazdnenie cesty II/537 v stanovenom časovom limite, teda len počas jedného víkendu. Práce na výstavbe mosta začali v marci 2021.

Nový ľavý diaľničný most má 5 polí a celková dĺžka mosta je približne 150 metrov. Most je široký 15 metrov a vysoký 8,3 metra. Nosná konštrukcia je monolitická, dvojtrámová z predpätého betónu.

 

Výstavba mostného objektu pozostávala z nasledovných prác:

 • príprava staveniska
 • zhotovenie pilotážnych plošín
 • vytýčenie spodnej stavby
 • zhotovenie šablón, vŕtanie a betonáž pilót opôr
 • zhotovenie výkopov pre zakladanie
 • zhotovenie podkladových betónov
 • betonáž základových blokov
 • zhotovenie drieku podpery
 • debnenie a betonáž nosnej konštrukcie
 • predpätie nosnej konštrukcie
 • odstránenie skruže
 • dokončenie zásypov opôr a betonáž prechodových dosiek a krídiel
 • izolácia nosnej konštrukcie
 • zhotovenie ríms, vozovky
 • zhotovenie ostatného príslušenstva mosta – zvodidlá, zábradlie, terénne úpravy
 • umiestnenie značiek pre sledovanie trvalých pretvorení
 • dokončenie mosta a jeho uvedenie do prevádzky

 

Most na D1 bol postavený v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie sme odhalili pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Následne začala oprava, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Rozšírený dodatkový diagnostický prieskum nám potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu. Stavebno-technický stav mosta bol vyhodnotený ako havarijný, systém konštrukcie neumožňoval výmenu časti alebo celej nosnej konštrukcie a preto sme rozhodli, že ľavý most sa musí zbúrať a vybudovať nový. V blízkej budúcnosti plánujeme opraviť aj pravý most (v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu), avšak táto rekonštrukcia sa už zaobíde bez búracích prác.