Odštartovali sme razenie tunela Bikoš

Národná diaľničná spoločnosť v piatok 5. júna 2020 slávnostne zahájila raziace práce na tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat. Tunelová rúra by mala byť prerazená v júni budúceho roka.

Dvojrúrový tunel

Tunel Bikoš je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou. Na jeho výstavbe bude pôsobiť 130 pracovníkov. Baníci budú tunel raziť zo severu na juh aplikovaním novej rakúskej tunelovacej metódy. Je to cyklická metóda razenia, kde sa rozpojovanie hornín uskutočňuje buď mechanicky bagrom alebo pomocou vrtno-trhacích prác.

 

Kde sa nachádzame na geologickej mape

Horninový masív v trase tunela je tvorený dvomi základnými typmi hornín. Z troch štvrtín dĺžky tunela z južného portálu je to hutianske súvrstvie a zvyšná štvrtina dĺžky tunela zo severného portálu je vyplnená zubereckým súvrstvím. Striedajú sa tu ílovce, pieskovce a siltovce a vytvárajú tak veľmi vhodné podmienky pre razenie tunela.

 

Pri razení tunela Bikoš vyťažíme zhruba 200-tisíc m3 horniny a tento materiál použijeme neskôr do telies násypov jednotlivých stavebných objektov.

Ušetrených 9 až 12 minút

Tunel Bikoš je súčasťou takmer 4,5 kilometra dlhej rýchlostnej cesty R4. Po vytesnení osobného a nákladného tranzitu na rýchlostný obchvat sa zlepší dopravná situácia v meste Prešov, no rovnako sa zvýši aj kvalita života obyvateľov tohto mesta. Zmluvný termín ukončenia výstavby úseku R4 Prešov, severný obchvat je v marci 2023.

Užitočné vedieť

  • 142,8 milióna eur - zmluvná cena za výstavbu R4 Prešov, severný obchvat
  • 4,3 km - dĺžka úseku
  • 1 153 m - dĺžka tunela Bikoš