Po južnej R2 prešlo za rok 3 milióny vozidiel

Národná diaľničná spoločnosť odovzdala minulý rok do prevádzky 13,5 kilometrový úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Za rok na novom úseku cesty spoločnosť zaznamenala viac ako 3 milióny prejazdov vozidiel, z toho 688-tisíc nákladných áut.

Sprejazdnený úsek urýchlil dopravu a znížil riziko dopravných nehôd. No predovšetkým nová cesta zásadne odbremenila obyvateľov Mýtnej a Lovinobane od tisícov osobných a stoviek nákladných vozidiel, ktoré denne ich obcami prechádzali.  „Priemerná denná intenzita na úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce za rok 2023 predstavovala vyše 8 600 vozidiel. Viac ako pätinu tvorili nákladné vozidlá. Počas pracovných dní cestu využívalo v priemere až 9 300 automobilov,“ konkretizoval Peter Biroš, odborník na spracovanie dopravných údajov Národnej diaľničnej spoločnosti.

Odklonenie osobnej a nákladnej dopravy mimo intravilánov sa prejavilo vyššou bezpečnosťou obyvateľov obcí, tak samotných motoristov. Pred otvorením úseku až 80 % z celkového počtu vozidiel tvorila tranzitná doprava, teda vozidlá obcami len prechádzali. 

Spojazdnený úsek zásadným spôsobom zvýšil komfort obyvateľov Mýtnej a Lovinobane. Znížila sa miera hluku a znečistenia ovzdušia. Práve cestná doprava je významným producentom prachových častíc PM10. Presmerovanie tranzitnej dopravy mimo obývaných oblastí patrí medzi najefektívnejšie spôsoby ako skvalitňovať ovzdušie v mestách a obciach. 

Rýchlostná cesta R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce má dĺžku 13,5 kilometra. Celkovo pozostáva z 11 mostných objektov. Úsek bol otvorený 19. decembra 2022. Cesta v budúcnosti nadviaže na deväťkilometrový úsek R2 Kriváň – Mýtna, ktorý je aktuálne vo výstavbe.