Počas zimy bude v nasadení 167 sypačov

Zimná údržba diaľnic a rýchlostných ciest začína 1.11. a končí sa v marci nasledujúceho roka. NDS sa na tohtoročnú zimnú sezónu pripravovala postupne od leta – plnili sme naše sklady posypovou soľou ako aj inými chemickými prostriedkami potrebnými na zabezpečenie zimnej údržby ciest.

Prvý tohtoročný zimný výjazd absolvovala naša technika 12.10. pod Tatrami. Na úseku D1 Važec – Poprad, Tatry už vtedy snežilo, teplota dosahovala v ten deň -1,5 stupňa Celzia. Situáciu sme však predpokladali a v ničom nás nezaskočila.

 

Udržiavame viac ako 1 200 km

V nadchádzajúcom zimnom období bude NDS vykonávať zimnú údržbu na úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v nasledovnom členení:

  • Diaľnice: 550,661 km
  • Rýchlostné cesty: 210,337 km
  • Cesty I. triedy: 145,589 km
  • Privádzače, odpočívadlá, parkoviská: 78,074 km
  • Križovatky: 219,413 km

 

Sypače a zimná technika sú pripravené vyraziť do terénu

Na zabezpečenie zjazdnosti, pluhovania a posypu diaľnic a rýchlostných ciest sme pripravení nasadiť 167 sypačov, 8 nákladných vozidiel, 15 vozidiel s pluhom, 14 traktorov s radlicou, 2 traktory so sypačom, 19 snehových fréz a 41 nakladačov. Zároveň, pred každou zimou preverujeme stav odvodňovačov, ako aj ochrany mostných objektov pred pohybom ľadu, preskúšavame všetky mechanizačné a dopravné prostriedky zaradené do výkonu zimnej služby, a postupne rozmiestňujeme aj protisnehové zábrany a bariéry na miestach, kde sa tvoria snehové záveje. Na zimnú pohotovosť je už nachystaných 102 dispečerov zimnej služby, 15 vedúcich stredísk a 548 ostatných prevádzkových zamestnancov, čo spolu tvorí až 665 pracovníkov.

 

SSÚD Liptovský Mikuláš má okrem iného naskladnených 20 ton chloridu vápenatého (CaCl) s účinnosťou až do -15° C. Strediská v Košiciach, Zvolene, Novej Bani, Liptovskom Mikuláši a Bratislave majú naskladnený aj inertný materiál v objeme 694,80 ton, ktorým sa prioritne posýpajú najmä vybrané úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ako aj ochranné pásma vodných zdrojov. Spolu má NDS naskladnených viac ako 23-tisíc ton posypovej soli do -6 stupňov a 352 ton posypovej soli do – 34 stupňov.