Štúdia realizovateľnosti pre D1 na Zemplín má ukončené dopravné prieskumy. Príprava R4 môže byť značne rýchlejšia

Národná diaľničná spoločnosť spoločne so štátnym tajomníkom rezortu dopravy odprezentovali na tlačovej konferencii významné míľniky v príprave diaľničného ťahu na Zemplín, ale aj návrhy zmien, ktoré by urýchlili výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Aktuálne sú už v rámci štúdie realizovateľnosti ukončené všetky dopravné prieskumy v území, konkrétne profilový, smerový križovatkový, smerový kordónový a anketový. Momentálne prebieha ich vyhodnocovanie, príprava trasovania a výsledného dopravného modelu.

„Trasovanie D1 končí až pri ukrajinskej hranici a preto aktuálne robíme všetko pre to, aby sme tento ťah pripravili a vybudovali v rýchlejšom režime. Aj konfliktná situácia na Ukrajine dáva našej republike obrovskú šancu na dokončenie D1,“ poznamenal Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. Multimodálna štúdia pre projekt Bidovce – štátna hranica SR/UA posudzuje úseky D1 Bidovce – Dargov (12,6 km), Dargov – Pozdišovce (18,18 km), Pozdišovce – Michalovce (10,05 km), Michalovce – Sobrance (15,81 km) a Sobrance – štátna hranica SR/UA (15,48 km), všetky vo verzii 4-pruhu.

 

Zámerom a snahou je budovať D1 od východu na západ, teda prioritným úsekom by mal byť diaľničný privádzač od hraníc s Ukrajinou smerom k Sobranciam, prípadne k Michalovciam. „Je to prioritou vlády, prirodzene s tým, že projekt by mal peňažné krytie z finančných zdrojov CEF, Nástroja na prepájanie Európy,“ konkretizoval Jaroslav Kmeť, štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby.  

 

Na nedávnom rokovaní v Užhorode sa zároveň dohodlo na bode napojenia D1 s Ukrajinou. „Aby sa mohla ukončiť multimodálna štúdia, ktorá sa pripravuje pre tento úsek diaľnice, je veľmi dôležité, aby ukrajinská strana konkrétne písomne menovala body napojenia. Je potvrdené, že týmto bodom bude hraničný priechod Užhorod – Vyšné Nemecké. Úsek od bodu napojenia, diaľničný privádzač po Sobrance by bol vyňatý a bol by financovaný z Nástrojov prepájania Európy,“ dopĺňa Eduard Buraš, poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu.

 

R4 o krok vpred

Rezort dopravy chce zároveň presadiť zmeny v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb. „O zmeny sme požiadali v rámci rokovania vlády, boli schválené. Jednak pôjde o predĺženie platnosti EIA, predĺženie platnosti územného rozhodnutia a chceme upraviť frekvenciu hodnotenia projektov Útvarom hodnoty za peniaze. Sme názoru, že efektívnejšie bude zúžiť počet hodnotení na posudzovanie pred prípravou EIA a pred verejným obstarávaním,“ hovorí Kmeť. Opatrenia by mali zrýchliť investičnú prípravu výstavby úsekov rýchlostnej cesty R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou Slovenska s Poľskom, ale neskôr aj iných diaľnic a rýchlostných ciest.

 

„V prípade ťahu R4 smerom na Poľsko bude Národná diaľničná spoločnosť pripravovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné povolenie v rýchlom režime,“ dopĺňa Jacko. R4 je mimoriadne dôležitý diaľničný úsek, ktorý má medzinárodný význam, keďže je súčasťou medzinárodného cestného koridoru „Via Carpatia“ spájajúci Baltské more s Egejským a Čiernym morom. Začína v litovskom prístave Klaipeda a končí v gréckom Solúne, pričom prechádza aj cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Opatrenia na urýchlenie prípravy prichádzajú aj z dôvodu, aby po dobudovaní ťahu na poľskej strany nenastalo úzke miesto na Slovensku, s extrémne prehustenou kamiónovou dopravou.

 

Opatrenia na urýchlenie výstavby

  • predĺženie záverečného stanoviska EIA najviac o dva roky aj opakovane
  • celková dĺžka platnosti však nemá presiahnuť 10 rokov
  • aktuálny stav: 7 rokov bez možnosti predĺženia 
  • predĺženie lehoty z 3 na 5 rokov pri platnosti rozhodnutia o podaní žiadosti o umiestnení stavby
  • úprava frekvencie ekonomických hodnotení ÚHP