Elektronická diaľničná známka

Prinášame Vám všetky dôležité informácie o elektronických diaľničných známkach – e-známkach a možnostiach ich zakúpenia.

 

AK JAZDÍTE PO DIAĽNICIACH A RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH V MOTOROVOM VOZIDLE S CELKOVOU HMOTNOSŤOU DO 3,5 TONY,   
NEZABUDNITE NA KÚPU   
ELEKTRONICKEJ DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY.

 

ZAKÚPIŤ ZNÁMKU


Zakúpením elektronickej diaľničnej známky sa Vaše vozidlo dostane do centrálnej evidencie a môžete na svoje cesty využívať spoplatnené autostrády – diaľnice a rýchlostné cesty. 
Elektronickú diaľničnú známku nemusíte lepiť na čelné sklo auta ani si inštalovať vo vozidle žiadnu palubnú jednotku. Jej zakúpením ste automaticky zaradený do evidencie vlastníkov e-známky na príslušné obdobie a môžete bez problémov využívať diaľničnú sieť a všetky jej výhody – diaľničnú patrolu aj odpočívadlá Národnej diaľničnej spoločnosti.


 

Ponuka diaľničných známok

10-dňová diaľničná známka

Platnosť elektronickej diaľničnej známky je 10 dní vrátane určeného dňa, kedy bola e-známka zakúpená.

12 €

30-dňová diaľničná známka

Platnosť elektronickej diaľničnej známky je 30 dní vrátane určeného dňa, kedy bola e-známka zakúpená.

17 €

Ročná diaľničná známka alebo 365 dňová diaľničná známka

Platnosť je od 1.1. príslušného kalendárneho roka (alebo odo dňa zakúpenia) do 31.1. nasledujúceho roka.
Pri 365-dňovej známke je to 365 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia e-známky Národnej diaľničnej spoločnosti.

60 €

MAPA SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV
 

 

 

Mapa spoplatnenia na stiahnutie (1.16 MB) 
 

SPOPLATNENÉ ÚSEKY    
S DIAĽNIČNOU ZNÁMKOU


D1 Bratislava, Vajnory - Liet. Lúčka ● 185 km ●

D1 Dubná Skala - Turany ● 17 km ●

D1 Ivachnová - Bidovce ● 186 km ●

D2 Brodské (SK/CZ) - Bratislava, Lamač ● 55 km ●

D2 Bratislava, Pečňa - Čunovo (SK/HU) ● 15,8 km ●

D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Brodno ● 13 km ●

D3 Čadca, Bukov - Skalité (SK/PL) ● 21 km ●

D4 Jarovce (SK/AT) - Bratislava, Jarovce ● 2 km ●

D4 Bratislava, Jarovce - Bratislava, Petržalka ● 2,2 km ● (PPP projekt)

D4 Bratislava, Petržalka - Bratislava, Juh ● 4,3 km ● (PPP projekt)

D4 Bratislava, Juh - Ivanka, Západ ● 15,1 km ● (PPP projekt)

D4 Ivanka, Západ - Bratislava, Vajnory ● 2,5 km ● (PPP projekt)

D4 Bratislava, Vajnory - Bratislava, Rača ● 1,6 km ● (PPP projekt)

R1 Trnava - Ban. Bystrica, Kremnička ● 158 km ●

R1A Nitra, Západ - Nitra, Kynek ● 2 km ●

R2 Lovčica, Trubín - Žiar nad Hronom ● 5 km ●

R2 Zvolen, Západ - Zvolen, Centrum ● 3 km ●

R2 Zvolen, Východ - Kriváň ● 18 km ●

R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce ● 13,3 km ●

R4 Košice, Juh - Milhosť (SK/HU) ● 14 km ●

R4 Prešov, západ - Prešov, sever ● 4 km ●

R6 Púchov, Juh - Dolné Kočkovce ● 1 km ●

R7 Bratislava, Slovnaftská - Bratislava, Juh ● 6 km ● (PPP projekt)

R7 Bratislava, Juh - Holice ● 25,2 km ● (PPP projekt)

 

AKO A KDE KÚPIŤ    
DIAĽNIČNÚ ZNÁMKU

 

edz_dostupnosť

Rýchla dostupnosť

Elektronické diaľničné známky sú dostupné prostredníctvom internetového portálu, mobilnej aplikácie, samoobslužných automatov a na obchodných miestach.

Internetový portál >>>
Mobilná aplikácia (Android) >>>
Mobilná aplikácia (iOS) >>>
Zoznam obchodných miest >>>
 

 

edz_kúpa

Kúpa e-známky na pár klikov

Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky zadáva motorista typ vozidla (či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo), evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla, krajinu registrácie vozidla, platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti, kontaktné údaje pre doručovanie dokladov a elektronických správ. 

Príklad kúpy eznámky >>>
 

 

edz_doklad

Doklad o kúpe e-známky

Pri kúpe e-známky cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostane motorista doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste obdrží papierový doklad. Potvrdenie o úhrade nemusí motorista počas jazdy po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách Národnej diaľničnej spoločnosti Slovenska nosiť so sebou.


 

Kontrola úhrady diaľničnej známky

Autá jazdiace po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách neustále preveruje kamerový systém rozmiestnený v rámci celej infraštruktúry. Kontrolný systém je doplnený aj špeciálnymi mobilnými hliadkami.

 

Pokuta za diaľničnú známku

Údaje, ktoré zaznamená kontrolný systém, sú automaticky ďalej posielané Ministerstvu dopravy a výstavby SR a okresným úradom. Výber pokút a riešenie priestupkov je plne v kompetencii okresných úradov. V prípade, ak Vám príde pokuta, môžete sa obrátiť priamo na okresný úrad aj s vysvetlením alebo podaním odporu.


 

Oslobodenie od platenia diaľničnej známky

Ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP? Požiadajte o oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku. Postup pri podaní žiadosti nájdete priamo na stránke www.eznamka.sk v časti žiadosti, podnety a reklamácie.

 


ZÁKAZNÍCKA LINKA    
+421 2 32 777 777


Zákaznícka linka poskytuje komplexné informácie o elektronickej diaľničnej známke, bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade diaľničnej známky, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od motoristov. 

 

Systém a predaj elektronických diaľničných známok