Kriváň - Mýtna

Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec s výnimkou úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ. Moderná, kapacitne vyhovujúca štvorprúdovka prevezme tranzitnú dopravu z okolitých obcí a odľahčí aj cestu prvej triedy. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria.

Údaje o stavbe

Dĺžka stavby: 9104 m

Financovanie: štátny rozpočet

Zhotoviteľ: Doprastav a.s., Strabag s.r.o., Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s.


 

SITUÁCIA STAVBY

 
 

POPIS STAVBY


Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 kilometrov dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 metrov ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 233 832 735,20 €