Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.01.2012 20120038 samolepka - označenie strediska LIP PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov+ 36498980 15,00
30.01.2012 2111001861 zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek ZM/2011/0261 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 969,721,77
30.01.2012 2111001862 Dočasné SSÚD Malý Šariš ZM/2011/0221 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 72,281,64
30.01.2012 4/12 technická a emisná kontrola motorových vozidiel 4500012031 STK MOLDAVA, s.r.o., Buzická 60, 044 71 Čečejovce 36202487 43,00
30.01.2012 1111130144 stavebné práce na stavbe \"D1 Mýtna brána - Odpočívadlo Čataj\" 4500007130 Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 31333320 10,011,00
30.01.2012 2312000426 mpv 30201/5/2011/Priekopa/760/Jakz Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, Bratislava, 820 09, SK 35914921 36,71
30.01.2012 2112000042 ocenenie pozemkov v k. ú. Nižná OBJ/1891/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 90, Trstená, 028 01, SK 910843 147,44
30.01.2012 2112000043 ocenenie pozemkov v k. ú. Tvrdošín OBJ/1877/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 90, Trstená, 028 01, SK 910843 174,00
30.01.2012 2112000044 ocenenie pozemkov v k.ú. Krásna Hôrka OBJ/1884/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 90, Trstená, 028 01, SK 910843 160,72
30.01.2012 2112000049 ZoD D1 Turany - Hubová, k.ú. Ratkovo, Šutovo, Kraľovany, MPV ZML/1156/2010 Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK 36427705 2,606,72