Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.01.2012 4/2012 vyhotovenie znaleckého posudku OBJ/120/2012 Ing. Lasica Stanislav, 908 44 Petrova Ves č. 121 00000000 792,00
30.01.2012 28200064 servis vozidla 4500012030 UND-03 a.s. Košice, Rastislavova 106, 042 04 Košice 31719163 193,00
30.01.2012 24120014 servis nákladného auta 4500012029 UND-03 a.s. Košice, Rastislavova 106, 042 04 Košice 31719163 543,00
30.01.2012 10110049 obnova VDZ 4500006899 Osfer s.r.o., Prúdova 12, 040 01 Košice 00691542 9,929,00
30.01.2012 10110050 obnova VDZ 4500007522 Osfer s.r.o., Prúdova 12, 040 01 Košice 00691542 231,00
30.01.2012 10110051 obnova VDZ 4500009119 Osfer s.r.o., Prúdova 12, 040 01 Košice 00691542 1,375,00
30.01.2012 1/2012 vyhotovenie znaleckého posudku OBJ/1891/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 92, 028 01 Trstená 00000000 147,00
30.01.2012 2/2012 vyhotovenie znaleckého posudku OBJ/1877/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 92, 028 01 Trstená 00000000 174,00
30.01.2012 3/2012 vyhotovenie znaleckého posudku OBJ/1884/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 90, 028 01 Trstená 00000000 160,00
30.01.2012 011/2012 dodanie, záves, montáž PHP, piktogram 4500011609 Martin Podsklan - HASPO, Kompletný požiarny servis, Milošová 1104, 022 01 Čadca 43159869 147,00