Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.01.2012 7425697547 elektrická energia ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 808,00
30.01.2012 7425697546 elektrická energia ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 1,056,00
30.01.2012 7425697545 elektrická energia ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 1,018,00
30.01.2012 7416260631 elektrická energia ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 5,546,00
30.01.2012 7416260630 elektrická energia ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 1,541,00
27.01.2012 20120091 oprava bŕzd 4500010979 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, 831 54 Bratislava 34460934 269,00
27.01.2012 1220009 elektroinštalačný materiál 4500011863 Ivan Zuzina - TECHNIK, Neresnicka cesta 1, 960 01 Zvolen 14447886 31,00
27.01.2012 019/2012 podložky pod stoličky 4500011910 Zoltán Tóth - BOROVI, Mládežnícka č. 594, 925 01 Matúškovo 40215920 58,00
27.01.2012 2012017 uteráky 4500011940 Ing. Podolec Jozef PP SAFETY, 962 02 Vigľaš 535 30444675 364,00
27.01.2012 101923 dodávka náhradných dielov na opravu spotrebičov 4500009891 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov 31652816 502,00