Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,80
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,96
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,96
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,80
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,96
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,96
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,96
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35761469 0,96
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,96
22.03.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 0,96