Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.03.2012 2111001893 MPV 82338/2011 Kaffan Ján, Karpatská 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 911485 150,00
23.03.2012 2212002200 DPZ/2011 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 -2,59
23.03.2012 3012000176 4500014405 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 62,01
23.03.2012 3012000177 4500014403 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 20,47
23.03.2012 2112000267 ZoD R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany, seňa, haniska, MPV ZML/1208/2010 Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK 36572161 2,074,00
23.03.2012 2112000268 ZoD - majetkovoprávne dovysporiadanie stavby R4 Košice - Milhosť, k.ú. Milhosť ZML/192/2010 Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK 36572161 134,44
23.03.2012 2311015104 mpv Rozh.KSUNR-2009-526-033 Mináriková Katarína, Medená 12, Bratislava, 811 02, SK 12811020 121,95
23.03.2012 2311015106 mpv Rozh. KSUNR-2009-526-041 Martincová Ingrid, Hviezdoslavova 1732/2, Zlaté Moravce, 953 01, SK 1732295301 65,57
23.03.2012 2311015107 mpv ROZ KSUNR - 2009-526-030 Gregor Bruno, Hrobáková 17, Bratislava, 851 02, SK 510217000 1,33
23.03.2012 2311015108 mpv ROZ KSUNR - 2009-526-035 Merešová Mária, Medená 94/12, Bratislava, 811 02, SK 825321000 6,67