Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.01.2012 4590187218 pohonné hmoty 4500011832 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 243,00
27.01.2012 3029002634 nápojové poukážky, stravné lístky 4500001452 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilin 36391000 197,00
27.01.2012 6557404958 poistné 6557404958/0518010270 Respect Slovakia, s.r.o., Valová 4274/38, 921 01 Piešťany 34107061 68,108,00
27.01.2012 40/2012 náhradné diely 4500011788 SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 342,00
27.01.2012 110035 náhradné diely 4500011752 HARTES SK s.r.o., Zlatovská 27/2189, 911 01 Trenčín 44137907 211,00
27.01.2012 FV 120007 oprava zváracieho zariadenia VTU 200 4500011618 Techmix - Tomašovičová Anastázia, Hospodárska 3618/87, 917 01 Trnava 33203121 208,00
27.01.2012 6220018 pneumatka 4500011815 PneuComp, s.r.o., Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky 36527696 93,00
27.01.2012 2012/12027 posypová soľ 412-23/09 N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 23,850,00
27.01.2012 2012/12026 posypová soľ 412-23/09 4500011220 N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 21,300,00
27.01.2012 2012/12030 posypová soľ 412-23/09 4500011220 N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 10,572,00