Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2011 majetkovoprávna príprava a vysporiadanie diaľnice D1 FISCHER & PARTNERS, s.r.o., Ružomberok, 36416533 11,175,12
05.09.2011 majetkovoprávna príprava a vysporiadanie stavby diaľnice D1 FISCHER & PARTNERS, s.r.o., Ružomberok, 36416533 6,837,54
05.09.2011 majetkovoprávn príprava vysporiadanie stavby diaľnice FISCHER & PARTNERS, s.r.o., Ružomberok, 36416533 4,596,54
05.09.2011 majetkovo-právne vysporiadanie stavby Ing. Štefan Jakubík - AUTING, Družstevná pri Hornáde, 32478275 4,778,37
05.09.2011 služby spojené so softvérovou aplikáciou KIS TEMPEST a.s., Bratislava, 31326650 280,580,00
05.09.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 5,530,00
05.09.2011 upratovacie služby M.D.TRADE, s.r.o., Bratislava, 35926937 3,686,92
05.09.2011 výroba publicistickej relácie o Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. AB FILM s.r.o., Bratislava, 35756659 3,983,27
05.09.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 9,500,00
05.09.2011 stavebné práce TAISEI-SKANSKA DS Joint Venture, Bratislava, 30793114 1,041,744,74