Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.04.2011 Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36211222 57,61
18.04.2011 SATES a.s., Považská Bystrica, 31628541 2,194,56
18.04.2011 PRILLINGER Slovensko s.r.o., Ivanka pri Dunaji, 35721502 675,73
18.04.2011 LIFTEX-Rusnačková V., Košice, 17251605 149,76
18.04.2011 Alezár Ján, Košice, 14302331 1,242,78
18.04.2011 PKB - SZTELI zruženie, Prešov, 37885391 2,068,12
18.04.2011 FULL SERVIS, spol. s r.o., Bratislava, 35785772 143,71
18.04.2011 PORADCA s.r.o., Žilina, 36371271 0,00
18.04.2011 KLC s.r.o., Lučenec, 31585540 1,589,13
18.04.2011 SEKURKON s.r.o., Praha, 49704494 11,824,00