Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2011 prenájom a servis dočasných hygienických zariadení TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava, 36383074 5,775,75
12.09.2011 právne služby Ružička Csekes s.r.o., Bratislava, 36863360 11,060,00
12.09.2011 vypracovanie a dodanie časti G + H dokumentácie Geoplán, spol. s r.o., Poprad, 31693598 9,698,00
12.09.2011 vypracovanie projektovej dokumentácie DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, 31322000 24,746,16
12.09.2011 vyúčtovanie časti diela JUDr. Zdráhal Petr, Banská Bystrica, 480908160 9,578,43
12.09.2011 vyúčtovanie časti diela JUDr. Zdráhal Petr, Banská Bystrica, 480908160 6,467,49
12.09.2011 zariadenie apartmánu školiaceho strediska - budovy a haly Z-Design s.r.o., Bratislava, 45681252 8,992,00
09.09.2011 ozvučenie kongresovej haly ideo s.r.o., Bratislava, 35884860 8,817,90
09.09.2011 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36211222 21,789,76
09.09.2011 hlasové služby Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 4,531,66