Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Žilina, 36391000 5,700,00
08.07.2011 ZSE Energia, a.s., Bratislava, 36677281 5,468,96
08.07.2011 telekomunikácie T-Com a.s., Bratislava, 35763469 18,080,48
08.07.2011 telekomunikácie T-Com a.s., Bratislva, 35763469 47,924,82
08.07.2011 servis, údržba a opravy ISD Združenie Servis Branisko, Prešov, 31708536 19,348,42
08.07.2011 stavebné práce Skanska SK a.s, Bratislava, 31611788 164,386,23
08.07.2011 odber zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35815256 10,105,83
07.07.2011 dopravné značky SATES, a.s., Považská Bystrica, 31628541 4,695,00
07.07.2011 sanácia portálovej konštrukcie na moste SATES, a.s., Považská Bystrica, 31628541 9,010,94
07.07.2011 oprava a montáž poškodenej veľkoplošnej portálovej dopravnej značky SATES, a.s., Považská Bystrica, 31628541 4,133,60