Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2011 vyhotovenie Geometrického plánu LUSH, spol. s r.o., Zvolen, 31566391 17,689,00
09.09.2011 oprava skorodovaného oceľového zábradlia na mostnom objekte RR Unlimited s.r.o., Bratislava, 35811528 19,651,15
09.09.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 4,829,70
09.09.2011 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36211222 5,376,58
09.09.2011 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35815256 23,919,20
09.09.2011 likvidácia odpadu EBA, s.r.o., Bratislava, 31376134 9,424,00
09.09.2011 výkon činnosti stavebno-technického dozoru Inžinierske združenie Sverepec - Vrtižer BUNG Slovensko s.r.o. - vedúci člen združenia, Bratislava, 35908025 3,651,34
08.09.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 5,227,00
08.09.2011 výkon strážnej služby AFZ security, a.s., Bratislava, 35802472 3,214,08
08.09.2011 výkon strážnej služby AFZ security, a.s., Bratislava, 35802472 3,586,08