Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.01.2012 pohonné hmoty SLOVNAFT,a.s., Bratislava, 31322832 19,993,81
03.01.2012 servisné práce Bena servis s.r.o., Haniska, 36578509 1,317,00
03.01.2012 náhradné diely Zdeno Jelža-ICEL združenie, Žiar nad Hronom , 33323496 246,04
03.01.2012 pneumatiky NICHOLTRACKT, s.r.o., Lučenec , 31583466 694,40
03.01.2012 prezutie pneumatík NICHOLTRACKT, s.r.o., Lučenec, 31583466 52,60
03.01.2012 filter hydraulický B B N-spol. s.r.o., Zvolen , 31576222 74,87
03.01.2012 glykosol B B N-spol.s.r.o., Zvolen , 31576222 115,20
03.01.2012 prepravné náklady KOBIT-SK,s.r.o., Dolný Kubín, 31641440 582,54
03.01.2012 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o., Žilina, 36391000 7,448,00
03.01.2012 postrek Kaput harvest Pestico BB,spol.s.r.o., Badín, 36028428 810,00