Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.04.2011 MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava, 685852 166,66
18.04.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 3,040,00
18.04.2011 MIKONA s.r.o., Púchov, 0031570364 1,977,80
18.04.2011 Štefan Pekarik SPOJMAT, Galanta, 37630415 206,43
18.04.2011 ALENA KOŠTIALIKOVÁ - STK, Šaľa, 35367512 71,61
18.04.2011 Elektrovod Žilina, a.s., Žilina, 0031615317 1,842,62
18.04.2011 Fratnišek Matušík AUTOAGREGATY, AUTOELETRIKA, Považská Bystrica, 17843987 230,78
18.04.2011 SLOVANFT, a.s., Bratislava, 31322832 13,414,55
18.04.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 10,280,42
18.04.2011 MIKONA s.r.o., Púchov, 0031570364 869,76