Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.08.2011 stavebné práce HASTRA s.r.o., Žilina, 31606296 1,670,128,27
18.08.2011 oprava nefunkčnej fasády na objekte SSÚR Adrian Kiss - DalexStav, Matúškovo, 43412858 5,890,00
18.08.2011 stavebné práce VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina, 31356648 65,925,46
18.08.2011 stavebné práce Združenie \"Jablonov - Studenec\" reprezentované Doprastav a.s., Bratislava, 31333320 1,103,244,19
18.08.2011 stavebné práce Združenie \"Jablonov - Studenec\" reprezentované Doprastav, a.s., Bratislava, 31333320 442,187,04
18.08.2011 majetkoprávna príprava k stavebnému povoleniu Geoplán, spol. s r.o, Poprad, 31693598 18,256,00
18.08.2011 spotrebované média Apollo Property Management, s.r.o., Bratiíslava, 35868538 4,033,79
18.08.2011 zálohová na elektrickú energiu Stredoslovenská energetika, a.s., ŽIlina, 36403008 5,096,67
17.08.2011 oprava údržba stavieb - oprava a výmena odvodňovačov a odvodňovacích žľabov na mostnom objekte AQUA-VITA s.r.o., Bratislava, 17310687 9,862,00
17.08.2011 podpora systémov Tempest a.s., Bratislava, 31326650 110,297,50