Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.06.2011 Skanska Sk a.s. Závod Cesty, mosty SK, Bratislava, 31611788 484,835,40
14.06.2011 Združenie Servis Branisko zastúpené ZPA KŘÍŽIK, a.s., Prešov, 31708536 7,045,38
14.06.2011 Združenie Servis Branisko zastúpené ZPA KŘÍŽIK, a.s., Prešov, 31708536 8,187,04
14.06.2011 Združenie Servis Branisko zastúpené ZPA KŘÍŽIK, a.s., Prešov, 31708536 61,822,86
14.06.2011 VIATOP, s.r.o., Topoľníky, 36731145 18,480,00
14.06.2011 VIATOP, s.r.o., Topoľníky, 36731145 19,180,80
14.06.2011 STRABAG s.r.o., Bratislava, 17317282 24,727,52
14.06.2011 SATES, a.s., Považská Bystrica, 31628541 3,203,52
14.06.2011 ACP AuCOMP s.r.o., Bratislava, 35829583 44,227,86
14.06.2011 ACP AuCOMP s.r.o., Bratislava, 35829583 3,552,90