Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2011 TATRAPOL, a.s., Košice, 31637922 2,585,55
07.02.2011 Pavol Palko Preventíva Plus - BOZP a PO, Prešov, 36903396 79,66
07.02.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 2,754,93
07.02.2011 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 31364501 381,32
07.02.2011 MHLiftservis, s.r.o., Bratislava, 45598410 36,64
07.02.2011 Miroslav Paganík, Považská Bystica, 10878084 41,12
07.02.2011 Slovenská plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35815256 744,00
07.02.2011 D.I.SEVEN, a.s., Bratislava, 35799161 2,607,69
07.02.2011 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica, 36672076 76,22
07.02.2011 PALETA, s.r.o., Púchov, 36342319 1,240,98