Budimír

Oprava vozovky I/20 v úseku Košice – Budimír

Oprava vozovky I/20 v úseku Košice – Budimír

<p>NDS čiastočne uzavrie cestu I/20 v úseku Košice – Budimír v km 108,000 – 105,925. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Oprava vozovky I/20 v úseku Budimír – Košice

Oprava vozovky I/20 v úseku Budimír – Košice

<p>NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás cesty I/20 v úseku Budimír - Košice (smer Košice) v km 107,000 – 110,740. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Diaľnica pri Košiciach sa stavia načas, hotová bude v decembri 2019

Diaľnica pri Košiciach sa stavia načas, hotová bude v decembri 2019

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek spoločne s generálnym riaditeľom NDS a zástupcami Európskej komisie skontroloval postup prác na výstavbe diaľnice pri Košiciach. Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce zhotoviteľ ukončí v decembri 2019. Zástupcovia Európskej komisie a riadiaceho orgánu kladne hodnotili plnenie zmluvných záväzkov všetkých účastníkov a priebeh výstavby diaľničného úseku.

Výstavba úseku D1 Budimír - Bidovce napreduje

Výstavba úseku D1 Budimír - Bidovce napreduje

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a minister životného prostredia László Sólymos spoločne s predstaviteľmi NDS skontrolovali posun vo výstavbe úseku D1 Budimír - Bidovce. Práce na budúcom diaľničnom úseku, ktorý by mal motoristom slúžiť už na prelome rokov 2019 a 2020, prebiehajú v súlade s harmonogramom.