D1

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku diaľničného mosta Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok v km 283,500 – 285,000. Dôvodom je realizácia kontrolného geodetického merania mosta.</p>

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

<p>Pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku diaľničného mosta Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok v km 283,500 – 285,000 bude na krátku dobu úplne uzavretý. Dôvodom je realizácia kontrolného geodetického merania mosta.</p>

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku diaľničného mosta Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok v km 283,500 – 285,000. Dôvodom je realizácia kontrolného geodetického merania mosta.</p>

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku diaľničného mosta Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok v km 283,500 – 285,000. Dôvodom je realizácia kontrolného geodetického merania mosta.</p>

Oprava vozovky D1 v úseku Ladce – Ilava

Oprava vozovky D1 v úseku Ladce – Ilava

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu v ľavom jazdnom páse diaľnice D1 v úseku Ladce – Ilava. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Mimoriadna čiastočná uzávera tunela Bôrik

Mimoriadna čiastočná uzávera tunela Bôrik

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku križovatiek Mengusovce - Poprad, západ vrátane pravej tunelovej rúry tunela Bôrik (smer Poprad). Dôvodom uzávery je oprava napojenia asfaltovej a betónovej vozovky. Ľavá tunelová rúra (smer Žilina) zostane prejazdná bez obmedzenia.</p>

Dočasné uzatvorenie toaliet na odpočívadle D1 Turčianska Štiavnička

Dočasné uzatvorenie toaliet na odpočívadle D1 Turčianska Štiavnička

<p>NDS informuje motoristickú verejnosť o plánovanom uzatvorení korporátnych toaliet na pravostrannom odpočívadle Turčianska Štiavnička (smer Ružomberok) na diaľnici D1 Dubná Skala – Turany.</p>

Oprava vozovky D1 pri obci Važec

Oprava vozovky D1 pri obci Važec

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu v pravom jazdnom páse diaľnice D1 pri obci Važec (okres Liptovský Mikuláš) v km 305,230 – 305,600. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Oprava vozovky D1 pri obci Východná

Oprava vozovky D1 pri obci Východná

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu v ľavom jazdnom páse diaľnice D1 pri obci Východná (okres Liptovský Mikuláš) v km 296,500 – 295,700. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Oprava vozovky D1 v úsekoch Senec – Blatné a Hlohovec – Piešťany

Oprava vozovky D1 v úsekoch Senec – Blatné a Hlohovec – Piešťany

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v úsekoch Senec – Blatné a Hlohovec – Piešťany. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Dopravné obmedzenie na D1 v úseku Chminianska Nová Ves - Prešov

Dopravné obmedzenie na D1 v úseku Chminianska Nová Ves - Prešov

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Prešov) v úseku od križovatky Chminianska Nová Ves v km 393,100 – 400,700. Dôvodom sú ukončovacie stavebné práce na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh.</p>

Oprava vozovky D1 v úseku Horná Streda – Trenčín

Oprava vozovky D1 v úseku Horná Streda – Trenčín

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 (smer Bratislava) v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v km 98,850 – 98,950 (výjazd z odpočívadla Hrádok). S dopravným obmedzením v oboch jazdných pruhoch ľavého jazdného pásu D1 je potrebné počítať aj v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín v km 109,600 – 111,500. Dôvodom je oprava vozovky.</p>