D1

Na D1 pri Trnave zmodernizujeme vozovku

Na D1 pri Trnave zmodernizujeme vozovku

<p>Počas nasledujúcich týždňov NDS postupne odfrézuje pôvodnú vozovku a následne položí nový asfaltový koberec na diaľnici D1 v úseku medzi Červeníkom a Zelenčom.</p>

NDS prináša dopravné reálie po otvorení súkromných diaľnic

NDS prináša dopravné reálie po otvorení súkromných diaľnic

<p>Postupne sa v Bratislave a širšom okolí výrazne zmení spôsob dopravy. Po otvorení úsekov D4 a R7, ktoré sú projektom verejno-súkromného partnerstva, nastane zlom aj v používaní diaľnic D1 a D2, ktoré má v starostlivosti Národná diaľničná spoločnosť. Keďže Bratislava susedí s Rakúskom a Maďarskom, zmeny sa dotknú aj diaľkových motoristov.</p>

OPRAVA MOSTA NA D1 PRI BELUŠI

OPRAVA MOSTA NA D1 PRI BELUŠI

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenie v ľavom jazdnom páse na diaľnici D1 pri Beluši v km 156,25 - 157,00 (smer Trenčín). Dôvodom je oprava mostných záverov.</p>

Oprava vozovky D1 v úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce

Oprava vozovky D1 v úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce (okres Prešov). Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Maximálne nasadenie a pomoc motoristom – to je úloha NDS počas návštevy pápeža

Maximálne nasadenie a pomoc motoristom – to je úloha NDS počas návštevy pápeža

<p>Návšteva pápeža na Slovensku je mimoriadnou udalosťou nadnárodného významu, počas ktorej budú naši zamestnanci v maximálnom nasadení. Našou úlohou bude plná súčinnosť s políciou a zároveň, prioritou NDS zostáva v čo najväčšej miere zabezpečiť plynulú a komfortnú jazdu po diaľniciach.</p>

Začíname jesennú údržbu tunelov

Začíname jesennú údržbu tunelov

<p>V mesiacoch september a október zrealizujeme pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu tunelov Horelica, Bôrik, Šibenik, Branisko, Žilina, Ovčiarsko, Sitina a Považský Chlmec. Zameriame sa na nestavebnú údržbu stavebnej časti tunelov a zároveň vykonáme údržbu a opravu ich technologického vybavenia. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.</p>

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazku "D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie" sme odoslali do vestníka EÚ

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazku "D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie" sme odoslali do vestníka EÚ

<p>NDS dnes zaslala do Európskeho vestníka oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k zákazke na uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie. Z ministerstva financií nám bolo včera, 2.9.2021 doručené rozpočtové opatrenie, respektíve informácia o povolenom prečerpaní limitu výdavkov potrebného pre zabezpečenie financovanie stavby. Oznámenie do vestníka EÚ sme odoslali dňa 03.09.2021. Na základe zaslaného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bude zákazka spolu so súťažnými podkladmi zverejnená do piatich pracovných dní vo vestníku EÚ a následne vo Vestníku verejného obstarávania na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie. </p>

Úspešný reštart dostavby tunela Višňové, práce výrazne napredujú

Úspešný reštart dostavby tunela Višňové, práce výrazne napredujú

<p>Po štyroch mesiacoch od podpisu zmluvy na výstavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové je na stavbe vidieť výrazný progres. V tuneli, mostoch i cestnom telese sa naplno pracuje. Zhotoviteľ rozbehol práce na takmer všetkých stavebných objektoch. Budujú sa už aj tie, s ktorými predchádzajúci zhotoviteľ ani nezačal. Na hladký priebeh banských prác dohliada sv. Barbora.</p>

Dopravné obmedzenie na D1 pri obci Hybe

Dopravné obmedzenie na D1 pri obci Hybe

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 pri obci Hybe v km 291,970. Dôvodom je výmena zvodidiel na moste Hybica.</p>

Oprava mosta D1 pri Liptovskom Mikuláši

Oprava mosta D1 pri Liptovskom Mikuláši

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Liptovskom Mikuláši. Dôvodom je oprava diaľničného mosta cez potok Iľanovianka v km 275,315.</p>

Čiastočná uzávera D1 pri Novom Meste nad Váhom

Čiastočná uzávera D1 pri Novom Meste nad Váhom

<p>NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 pri Novom Meste nad Váhom v úseku mosta nad Hôrčanským potokom v km 100,000 – 100,500. Dôvodom je oprava mostných záverov.</p>

Čiastočná uzávera D1 pri Prešove

Čiastočná uzávera D1 pri Prešove

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás D1 v úseku Chminianska Nová Ves - Prešov (smer Prešov) a súčasne ľavý jazdný pás D1 v úseku Lemešany - Prešov (smer Prešov). Dôvodom sú ukončovacie práce na výstavbe nového úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh. </p>