D1

Križovatku Triblavina sme pustili do ostrej prevádzky

Križovatku Triblavina sme pustili do ostrej prevádzky

<p>Národná diaľničná spoločnosť v piatok 29. októbra 2021 uviedla do ostrej prevádzky diaľničnú križovatku Triblavina pri Bratislave. Mimoúrovňová križovatka je umiestnená na 18 km diaľnice D1 Bratislava – Trnava.</p>

Metropola Šariša získala juhozápadný obchvat

Metropola Šariša získala juhozápadný obchvat

<p>Národná diaľničná spoločnosť slávnostne odovzdala motoristickej verejnosti diaľnicu D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Tranzitná doprava smerujúca z Liptova na východné Slovensko a opačne už od 28. októbra 2021 obchádza Prešov. Do života ju uviedli, okrem iných vzácnych hostí, aj 4 motoristi vyžrebovaní v rámci špeciálnej digitálnej kampane „Obchádzam už Prešov“.</p>

Zimná uzávera odpočívadla Velínok

Zimná uzávera odpočívadla Velínok

<p>NDS čiastočne uzavrie pravostranné diaľničné odpočívadlo Velínok na D1 v km 280,727 smerom na Poprad z dôvodu problematického zabezpečenia zjazdnosti prístupovej cesty k hornej časti odpočívadla.</p>

V tendri na rozšírenie D1 sme upravili súťažné podklady

V tendri na rozšírenie D1 sme upravili súťažné podklady

<p>NDS zverejnila na profile Vestníku verejného obstarávania upravené súťažné podklady k obstarávanej zákazke na uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. V súvislosti s vykonanými zmenami v tendri sme predĺžili aj lehotu na predkladanie ponúk z 03.11.2021 na 14.12.2021.</p>

AKTUALIZÁCIA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke Liptovský Mikuláš

AKTUALIZÁCIA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke Liptovský Mikuláš

<p>NDS realizuje práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia v mimoúrovňovej križovatke Liptovský Mikuláš.</p>

Aktualizácia: Oprava vozovky D1 na Liptove

Aktualizácia: Oprava vozovky D1 na Liptove

<p>NDS informuje motoristov o plánovanej modernizácii vozovky na diaľnici D1 v km 301,03 – 302,790. </p>

Práce na výstavbe mosta na D1 pri Podbanskom napredujú

Práce na výstavbe mosta na D1 pri Podbanskom napredujú

<p>Na diaľničnom moste pri Podbanskom už prebieha debnenie a betonáž nosnej konštrukcie. V marci 2021 začala Národná diaľničná spoločnosť búrať starý most. Nový most bude mať dĺžku 150 metrov, šírku 15 metrov a výšku 8,30 metra.</p>

AKTUALIZÁCIA: Oprava mostných záverov pri križovatke Trenčín, juh

AKTUALIZÁCIA: Oprava mostných záverov pri križovatke Trenčín, juh

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenie na ceste I/9 nad cestou I/61 a traťou ŽSR pri križovatke Trenčín, juh v km 112,85 - 112,91. Dôvodom je oprava mostných záverov.</p>

Na D1 pri Trnave zmodernizujeme vozovku

Na D1 pri Trnave zmodernizujeme vozovku

<p>Počas nasledujúcich týždňov NDS postupne odfrézuje pôvodnú vozovku a následne položí nový asfaltový koberec na diaľnici D1 v úseku medzi Červeníkom a Zelenčom.</p>

NDS prináša dopravné reálie po otvorení súkromných diaľnic

NDS prináša dopravné reálie po otvorení súkromných diaľnic

<p>Postupne sa v Bratislave a širšom okolí výrazne zmení spôsob dopravy. Po otvorení úsekov D4 a R7, ktoré sú projektom verejno-súkromného partnerstva, nastane zlom aj v používaní diaľnic D1 a D2, ktoré má v starostlivosti Národná diaľničná spoločnosť. Keďže Bratislava susedí s Rakúskom a Maďarskom, zmeny sa dotknú aj diaľkových motoristov.</p>

OPRAVA MOSTA NA D1 PRI BELUŠI

OPRAVA MOSTA NA D1 PRI BELUŠI

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenie v ľavom jazdnom páse na diaľnici D1 pri Beluši v km 156,25 - 157,00 (smer Trenčín). Dôvodom je oprava mostných záverov.</p>

Oprava vozovky D1 v úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce

Oprava vozovky D1 v úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce (okres Prešov). Dôvodom je oprava vozovky.</p>