D1

Nové zvodidlá na moste na D1 pri Hybiach

Nové zvodidlá na moste na D1 pri Hybiach

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru liptovskej diaľnice D1 v úseku mosta nad poľnou cestou pri obci Hybe. Dôvodom je kompletná sanácia betónového povrchu a výmena zvodidiel na vnútorných rímsach ľavého a pravého mosta. </p>

Oprava a výmena mostných záverov na Považí

Oprava a výmena mostných záverov na Považí

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Hornej Strede v úseku diaľničných mostov nad železničnou traťou a nad cestou I/61 približne v km 90,52 - 91,44 diaľnice D1 v pravom jazdnom páse. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov.</p>

Oprava vozovky na diaľnici D1 nad Bajkalskou ulicou a rondelom

Oprava vozovky na diaľnici D1 nad Bajkalskou ulicou a rondelom

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom bude oprava vozovky liatym asfaltom pri mostnom závere č.2 na moste nad Bajkalskou ulicou a rondelom (smer Trnava) v km cca 5,867 v pravom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu. </p>

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na D1 pri Liptovskom Mikuláši

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na D1 pri Liptovskom Mikuláši

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Motoristov čaká dopravné obmedzenie na ploche smerovacieho a deliaceho ostrovčeka okružnej križovatky s cestou II/584 pri Liptovskom Mikuláši. Dôvodom je rekonštrukcia verejného osvetlenia.</p>

Záchranné zložky si precvičili postup pri hromadnej dopravnej nehode v tuneli Branisko

Záchranné zložky si precvičili postup pri hromadnej dopravnej nehode v tuneli Branisko

<p>Uzáveru tunela Branisko, súvisiacu s pravidelnou jarnou údržbou, sme využili aj na taktické cvičenie. To preverilo reakčné schopnosti záchranných zložiek, pripravenosť a zručnosť tunelových operátorov NDS a pracovníkov Diaľničnej patroly, ale aj priestorové vymoženosti tunela v prípade krízovej situácie spojenej s dopravnou nehodou v tuneli. Cvičenie sa konalo 26.5.2022 a bolo zamerané na odstraňovanie následkov hromadnej dopravnej nehody a vykonávanie záchranných prác.</p>

Nové zvodidlá na mostoch diaľnice D1 Trnava - Horná Streda

Nové zvodidlá na mostoch diaľnice D1 Trnava - Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. V daných dňoch budú prebiehať stavebné práce na moste cez Krupiansky potok v km 54,568 a na moste nad ropovodom v km 61,253 diaľnice D1.</p>

Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava-Horná Streda

Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava-Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava-Horná streda. V daných dňoch budú prebiehať stavebné práce na moste ev. č. D1-078 cez kanál ZKL v km 69,500 a na moste ev.č. D1-086 cez kanál Stará Holeška v km 79,480 diaľnice D1.</p>

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke D1 Liptovský Mikuláš

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke D1 Liptovský Mikuláš

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 a jej vetiev. Dôvodom je realizácia stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Diaľnici D1, v križovatke Liptovský Mikuláš. </p>

Nové mostné závery na moste Predmier

Nové mostné závery na moste Predmier

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta Predmier v km 181,200 - 182,100 a to v oboch jazdných pásoch. Dôvodom je výmena mostných záverov. </p>

Výmena zvodidiel na mostoch na úseku D1 Trnava - Horná Streda

Výmena zvodidiel na mostoch na úseku D1 Trnava - Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 na úseku Trnava - Horná Streda, konkrétne na dvoch mostoch. Dôvodom je výmena zvodidiel na moste cez prívodný kanál rieky Dudváh v km 57,675 a na moste cez samotnú rieku a poľnú cestu v km 57,746 diaľnice D1. Práce budú prebiehať v pravom jazdnom páse na oboch mostoch na vonkajších rímsach.</p>

Obnova mosta Hybica na liptovskej D1

Obnova mosta Hybica na liptovskej D1

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás na diaľnici D1 v km 291,970 pri Hybe z dôvodu nevyhnutných stavebných prác na moste.</p>

Obnova mosta na D1 cez potok Iľanovianka

Obnova mosta na D1 cez potok Iľanovianka

<p>NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás na diaľnici D1 v km 275,315 pri Liptovskom Mikuláši v úseku ľavého mosta cez potok Iľanovianka z dôvodu nevyhnutných stavebných prác na moste.</p>