D1

Nové zvodidlá na mostoch  D1 Trnava - Horná Streda

Nové zvodidlá na mostoch D1 Trnava - Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste cez kanál Stará Holeška v km 79,478. </p>

Oprava a výmena mostných záverov na diaľnici D1 cez rieku Váh

Oprava a výmena mostných záverov na diaľnici D1 cez rieku Váh

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzávierku diaľnice D1 v úseku diaľničných mostov cez rieku Váh a na moste na úrovňovej križovatke v km cca 174,400 -175,600. Dôvod čiastočnej uzávierky je oprava a výmena mostných záverov.</p>

Kontrola videodohľadu v tuneli Bôrik

Kontrola videodohľadu v tuneli Bôrik

<p>NDS upozorňuje na postupnú krátkodobú uzávierku úseku D1 Poprad, západ - Mengusovce vrátane tunela Bôrik. Dôvodom je vykonanie kontroly videodohľadu v tuneli Bôrik počas nedeľnej noci.</p>

Oprava a výmena mostných záverov na bratislavskej D1

Oprava a výmena mostných záverov na bratislavskej D1

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku diaľničného mosta nad Košickou cestou v Bratislave v km cca 3,060 - 3,845 v smere do Trnavy. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov.</p>

Nové mostné závery nad železničnou traťou na liptovskej D1

Nové mostné závery nad železničnou traťou na liptovskej D1

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena porušených mostných záverov mosta nad traťou ŽSR, Liptovská Mara, ľavý most v km cca 269,000 - 269,500.</p>

Nové zvodidlá na mostoch v úseku D1 Trnava - Horná Streda

Nové zvodidlá na mostoch v úseku D1 Trnava - Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste cez Červenický potok v km 66,454. </p>

Pravidelná údržba na diaľnici D1 v podjazde Lučivná

Pravidelná údržba na diaľnici D1 v podjazde Lučivná

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku podjazdu Lučivná. Dôvodom je pravidelná údržba podjazdu.</p>

Výmena mostných záverov pri Považskej Bystrici

Výmena mostných záverov pri Považskej Bystrici

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta Považská Bystrica, sever v km 174,800 - 175,500 v pravom jazdnom páse. Dôvodom je výmena porušených mostných záverov.</p>

Aktualizácia - OBNOVA MOSTA NA D1 CEZ POTOK IĽANOVIANKA

Aktualizácia - OBNOVA MOSTA NA D1 CEZ POTOK IĽANOVIANKA

<p>NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás na diaľnici D1 v km 275,315 pri Liptovskom Mikuláši v úseku ľavého mosta cez potok Iľanovianka z dôvodu nevyhnutných stavebných prác na moste.</p>

Výmena zvodidiel na moste pri križovatke Hybe

Výmena zvodidiel na moste pri križovatke Hybe

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta v km 293 nad potokom pri križovatke Hybe. Dôvodom je kompletná sanácia betónového povrchu a výmena zvodidiel na moste.</p>

Výmena zvodidiel na mostoch diaľnice D1 Trnava- Horná Streda

Výmena zvodidiel na mostoch diaľnice D1 Trnava- Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. V daných dňoch budú prebiehať stavebné práce na moste cez riečny kanál v km 82,845 a na moste cez horúcovod Tesly v km 83,183. </p>

Nové mostné závery na moste v Mengusovciach

Nové mostné závery na moste v Mengusovciach

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta nad potokom Potôčik v Mengusovciach v km 315,200 - 316,950. Práce budú prebiehať naraz v oboch jazdných pásoch, rozdelené na dve etapy.</p>