dopravné informácie

D1 v úseku Svinia - Prešov bude čiastočne uzavretá

D1 v úseku Svinia - Prešov bude čiastočne uzavretá

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľničný úsek D1 Svinia - Prešov v km cca 393,150 - 400,700 v smere do Prešova.</p>

NDS opraví vozovku D1 v Bratislave a okolí

NDS opraví vozovku D1 v Bratislave a okolí

<p>Cestovanie po diaľnici D1 v Bratislave a okolí bude bezpečnejšie a komfortnejšie. NDS už tento piatok začne s opravou vozovky D1 v úseku Mierová ulica - Senecká cesta a Bratislava - Senec.</p>

Na Triblavine spomalia vodičov práce na presmerovaní dopravy

Na Triblavine spomalia vodičov práce na presmerovaní dopravy

<p>NDS informuje motoristickú verejnosť o dopravných obmedzeniach súvisiacich s prestavbou dočasného dopravného značenia pre potreby výstavby križovatky Triblavina na opačnej strane D1, v ľavom jazdnom páse (smer TT-BA).</p>

Dopravné obmedzenie na ceste I/11

Dopravné obmedzenie na ceste I/11

<p>NDS upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na ceste č. I/11 v časti za výjazdom z tunela Horelica v smere na Svrčinovec v celkovej dĺžke cca 600 m. Dôvodom je vybudovanie prejazdu z jestvujúcej cesty I/11 na budúcu diaľnicu D3.</p>

Čiastočná uzávera R2 v križovatke VSS

Čiastočná uzávera R2 v križovatke VSS

<p>Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie vetvu rýchlostnej cesty R2 v úseku mosta ev. č. 68-071 v Košiciach. Most sa nachádza na R2 v km 444,040 v úseku križovatky VSS.</p>

Aktualizácia: Čiastočná uzávera diaľnice D1 Svinia - Prešov

Aktualizácia: Čiastočná uzávera diaľnice D1 Svinia - Prešov

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľničný úsek D1 Svinia - Prešov v km cca 393,150 - 400,700 v smere do Prešova.</p>

Zaktualizujeme trvalé dopravné značenie na R6 Púchov - privádzač

Zaktualizujeme trvalé dopravné značenie na R6 Púchov - privádzač

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu na rýchlostnej ceste R6 Púchov - privádzač v km 0,000 – 6,500. Dôvodom je aktualizácia trvalého dopravného značenia.</p>

Aktualizácia: Opravíme povrch vozovky mostov a D1 v úseku Bratislava - Vajnory

Aktualizácia: Opravíme povrch vozovky mostov a D1 v úseku Bratislava - Vajnory

<p>Z dôvodu opravy vozovky viacerých mostov a vozovky diaľnice, NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku Bratislava - Vajnory.</p>

R2 pri Budči bude čiastočne uzavretá

R2 pri Budči bude čiastočne uzavretá

<p>NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R2 v km 230,00-231,00 v smere jazdy vľavo. Dôvodom je oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča.</p>

Dopravné obmedzenie na D1 Dubná Skala - Turany

Dopravné obmedzenie na D1 Dubná Skala - Turany

<p>Z dôvodu odstránenia poškodenia na mostnom závere NDS uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany v km cca 213,000 - 229,000.</p>

Pre opravu mosta čiastočne uzavrieme cestu I/80

Pre opravu mosta čiastočne uzavrieme cestu I/80

<p>NDS čiastočne uzavrie štátnu cestu I/80 v úseku mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov. </p>

Na R1 odstraňujeme zosuv skalného masívu Voznickej skaly

Na R1 odstraňujeme zosuv skalného masívu Voznickej skaly

<p>NDS čiastočne uzavrela pravý jazdný pruh ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v km 101,290 – 104,250.</p>