dopravné informácie

Čiastočné uzávery mostov na D1 v okolí Východnej

Čiastočné uzávery mostov na D1 v okolí Východnej

NDS čiastočne uzavrie pravý a následne ľavý jazdný pás diaľnice D1 v úseku Liptovský Hrádok - Hybe - Važec. Dôvodom sú merania pretvorenia geometrického tvaru mostov.

Pokračujeme v opravách diaľnice D2

Pokračujeme v opravách diaľnice D2

NDS pokračuje v opravách diaľnice D2. Na dopravné obmedzenia na D2 by preto vodiči mali byť pripravení aj počas nasledujúcich dní.

Lokálne opravy vozoviek na diaľnici D2

Lokálne opravy vozoviek na diaľnici D2

Z dôvodu lokálnych opráv vozoviek viacerých mostov na diaľnici D2, vstúpi začiatkom budúceho týždňa do platnosti niekoľko dopravných obmedzení.

NDS vymení mostné závery na diaľnici D1 aj pod Tatrami

NDS vymení mostné závery na diaľnici D1 aj pod Tatrami

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta ev. č. D1-268 nad poľnou cestou v km 317,590 medzi križovatkami Mengusovce a Poprad - Západ. Dôvodom je výmena asfaltových mostných záverov.

Čiastočná uzávera R1 v Banskej Bystrici

Čiastočná uzávera R1 v Banskej Bystrici

NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v Banskej Bystrici v km 161,400 - 161,500 (smer Ružomberok). Dôvodom je výmena mostného záveru č. 1 pravého mosta ev. č. R1-190.

Oprava vozovky na ceste I/16 vo Zvolene

Oprava vozovky na ceste I/16 vo Zvolene

Z dôvodu opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pruh cesty I/16 vo Zvolene v km 236,200 – 237,208.

Dnes začíname s opravou R1 v úseku Trnava - Nitra

Dnes začíname s opravou R1 v úseku Trnava - Nitra

NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku Trnava - Nitra. Dôvodom sú práce na oprave vozovky, ktoré sa dnes začínajú realizovať.

Odpočívadlo Veľké Zálužie bude uzavreté

Odpočívadlo Veľké Zálužie bude uzavreté

NDS uzatvorí odpočívadlo Veľké Zálužie nachádzajúce sa na rýchlostnej ceste R1 v km 34,100 - 33,300 v smere do Trnavy. Dôvodom je výmena asfaltového koberca odpočívadla, odbočovacieho a priraďovacieho pruhu.

Pre opravu vozovky D1 sa spomalí doprava pri obci Vlachy

Pre opravu vozovky D1 sa spomalí doprava pri obci Vlachy

NDS začne v stredu s veľkoplošnou opravou vozovky diaľnice D1 pri obci Vlachy. Obnovou prejde krajnica a vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu v km 265,500 – 265,000.

AKTUALIZÁCIA:  Pokračuje úplná uzávera mosta nad diaľnicou D2 v úseku Kúty - Malacky

AKTUALIZÁCIA: Pokračuje úplná uzávera mosta nad diaľnicou D2 v úseku Kúty - Malacky

Most nad diaľnicou D2 bude úplne uzavretý aj naďalej z dôvodu vykonania zosilnenia nosnej konštrukcie. Mostný objekt sa nachádza v úseku D2 Kúty - Malacky km 8,486.

Zaťažovacia skúška preverí most na R1 pri Váhovciach

Zaťažovacia skúška preverí most na R1 pri Váhovciach

NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku mosta ev. č. R1-018 nachádzajúceho sa v km 19,100 pri obci Váhovce. Dôvodom je vykonanie zaťažovacej skúšky na pravom moste tohto mostného objektu.

Dopravné obmedzenia na MÚK Prievoz  - 1. ETAPA

Dopravné obmedzenia na MÚK Prievoz - 1. ETAPA

V súvislosti s 1. etapou výstavby na mimoúrovňovej križovatke Prievoz - D4/R7, ktorú realizuje koncesionár Zero Bypass Limited, vstúpia v priebehu jesene do platnosti nasledovné dopravné obmedzenia: