dopravné informácie

Čiastočná uzávera R1 pri Žiari nad Hronom

Čiastočná uzávera R1 pri Žiari nad Hronom

<p>Od začiatku apríla NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku mosta ev.č. R1-139 nad bývalým korytom potoka Lutila v ľavom jazdnom páse (smer Nitra) z dôvodu výmeny mostných záverov. Most ev.č. R1-139 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 124,475 v úseku medzi križovatkami Žiar nad Hronom a Žiar nad Hronom - Východ.</p>

Vymeníme mostné závery na R1 v úseku križovatky R1 a cesty I/51.

Vymeníme mostné závery na R1 v úseku križovatky R1 a cesty I/51.

<p>NDS pristúpi k čiastočnej uzávere rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta ev.č. R1-001 v pravom jazdnom páse (smer Nitra) z dôvodu výmeny mostných záverov. Most ev.č. R1-001 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 0,300 v úseku križovatky R1 a cestou I. triedy I/51.</p>

Vymieňame mostné závery aj na moste D2 neďaleko Stupavy

Vymieňame mostné závery aj na moste D2 neďaleko Stupavy

<p>Čiastočná uzávera diaľnice D2 začala počas tohto víkendu i v úseku mosta ev.č. D2-105 cez potok Stupava súčasne v pravom a v ľavom jazdnom páse. Dôvodom je výmena asfaltových mostných záverov. Most ev.č. D2-105 sa nachádza na diaľnici D2 v km 48,270 v úseku medzi križovatkami Stupava a Lozorno.</p>

D1 pri Spišskom Štvrtku bude čiastočne uzavretá

D1 pri Spišskom Štvrtku bude čiastočne uzavretá

<p>NDS čiastočne uzavrie zjazd z diaľnice D1 na Spišský Štvrtok v km 341,250 v smere staničenia vľavo. Dôvodom je výstavba sila na posypovú soľ.</p>

Výmena mostných záverov na D1 medzi križovatkami Prešov - Juh a Lemešany

Výmena mostných záverov na D1 medzi križovatkami Prešov - Juh a Lemešany

<p>Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta ev. č. D1-352 nad riekou Torysa. Most sa nachádza na D1 v km 411,040 medzi križovatkami Prešov – Juh a Lemešany.</p>

Výmena mostných záverov na D1 medzi križovatkami Prešov - Juh a Lemešany

Výmena mostných záverov na D1 medzi križovatkami Prešov - Juh a Lemešany

Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku pravého mosta ev. č. D1-350 nad poľnou cestou. Most sa nachádza na D1 v km 408,940 (smer Košice) medzi križovatkami Prešov - Juh a Lemešany.

Čiastočná uzávera diaľnice D1 Fričovce - Prešov

Čiastočná uzávera diaľnice D1 Fričovce - Prešov

NDS čiastočne uzavrie diaľničný úsek D1 Fričovce - Prešov v km cca 382,00 - 400,700 v smere do Prešova.

Aktualizácia: Čiastočná uzávera zjazdovej vetvy D1 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica

Aktualizácia: Čiastočná uzávera zjazdovej vetvy D1 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica

Z dôvodu realizácie výstavby D4/R7 upozorňujeme na čiastočnú uzáveru zjazdovej vetvy diaľnice D1 v úseku km cca 5,500 - 5,800 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica.

Mimoriadna oprava vozovky D1 v úseku Senec - Bratislava

Mimoriadna oprava vozovky D1 v úseku Senec - Bratislava

Z dôvodu náhleho poškodenia vozovky spôsobeného nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako aj vysokou intenzitou dopravy, NDS informuje vodičov o mimoriadnej oprave vozovky v úseku D1 Senec - Bratislava.

Úplná uzávera diaľnice D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Úplná uzávera diaľnice D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Diaľnicu D1 úplne uzavrieme v úseku mosta nad cestou II. triedy v km 284,200 v križovatke Liptovský Hrádok.

Oprava vozovky D2 v Bratislave na úseku križovatky Lamač

Oprava vozovky D2 v Bratislave na úseku križovatky Lamač

NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás (smer Brno) diaľnice D2 v Bratislave na úseku križovatky Lamač v km 55,450 – 54,370. Dôvodom je oprava vozovky, ktorá sa bude vykonávať vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici.

Rekonštrukcia ČSMP Slovnaft Sekule na ľavostrannom odpočívadle diaľnice D2

Rekonštrukcia ČSMP Slovnaft Sekule na ľavostrannom odpočívadle diaľnice D2

Dnes, v pondelok 5. 11. 2018, začala rekonštrukcia čerpacej stanice motorových palív (ČSMP) Slovnaft Sekule - ľavostranné odpočívadlo D2 (smer Brno).