dopravné informácie

NDS opraví vozovku R1 pri Žarnovici

NDS opraví vozovku R1 pri Žarnovici

<p>Z dôvodu opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v km 108,000 - 103,000.</p>

AKTUALIZÁCIA: Čiastočná uzávera D1 na mostoch medzi Trnavou a Hlohovcom

AKTUALIZÁCIA: Čiastočná uzávera D1 na mostoch medzi Trnavou a Hlohovcom

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mostov nachádzajúcich sa v km 57,695 a 57,770 medzi križovatkami Trnava a Hlohovec. Dôvodom je výmena mostných záverov.</p>

Prvý polrok 2019 potvrdil číslami rastový trend predaja známok

Prvý polrok 2019 potvrdil číslami rastový trend predaja známok

<p>Za prvý polrok 2019 sa predalo spolu viac ako 2,5 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o 3,58% oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške viac ako 59 mil. € bez DPH.</p>

Dokončíme opravu vozovky D1 v úseku Trnava – Hlohovec

Dokončíme opravu vozovky D1 v úseku Trnava – Hlohovec

<p>Z dôvodu dokončenia opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku Trnava – Hlohovec v km 65,100 – 65,400.</p>

Oprava vozovky R2 pri Zvolene

Oprava vozovky R2 pri Zvolene

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene v km 231,400 – 233,100. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Rekonštruujeme D1 pri odpočívadle Hybe

Rekonštruujeme D1 pri odpočívadle Hybe

<p>NDS čiastočne uzavrela v oboch smeroch diaľnicu D1 v úseku Liptovský Hrádok – Hybe v km 289,650 – 291,350. Dôvodom je rekonštrukcia odbočovacích a pripájacích pruhov na ľavostranné a pravostranné odpočívadlá Hybe.</p>

Opravíme vozovku na Liptove

Opravíme vozovku na Liptove

<p>Od 22.7. začne NDS s realizáciou opravy vozovky D1 v úseku pravého jazdného pásu v km 268,200 – 270,000 pri Liptovskej Mare.</p>

Čiastočná uzávera  na R1 v úseku pod mostom ev.č. R2-176B pri Budči

Čiastočná uzávera na R1 v úseku pod mostom ev.č. R2-176B pri Budči

<p> Z dôvodu sanácie spodnej stavby mosta od pondelka NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku pod mostom ev.č. R2-176B, ktorý sa nachádza nad cestou R1 a potokom Bieň pri Budči,. Most ev.č. sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 km 142,117.</p>

Údržba vozovky diaľnice D1 pri Hornej Strede

Údržba vozovky diaľnice D1 pri Hornej Strede

<p>Od dnes začíname vykonávať údržbu vozovky obidvoch pruhov pravého jazdného pásu diaľnice D1 na úseku Horná Streda - Nové Mesto n. Váhom (smer Žilina), v km 97,500 - 102,500.</p>

Oprava vozovky na moste D2 cez potok Rudava

Oprava vozovky na moste D2 cez potok Rudava

<p>NDS oznamuje, že od zajtra začne s opravou vozovky na moste ev.č.D2-080 cez potok Rudava v ľavom jazdnom páse (smer Brno) v pravom jazdnom pruhu. Staničenie mosta  je v km 20,838 diaľnice D2.</p>

Mostné závery vymeníme aj na D1 medzi križovatkami Svinia – Prešov-západ

Mostné závery vymeníme aj na D1 medzi križovatkami Svinia – Prešov-západ

<p>Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie v oboch smeroch diaľnicu D1 v úseku mosta ev. č. D1-207 v km 395,710 medzi križovatkami Svinia – Prešov-západ.</p>

Výmena mostných záverov na estakáde Sekule

Výmena mostných záverov na estakáde Sekule

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D2 (smer ČR) v úseku mosta ev. č. D2-069 estakáda Sekule v km 9,757 medzi križovatkami Kúty a Malacky. Dôvodom je výmena mostných záverov.</p>