dopravné informácie

Úplná uzávera tunela Sitina

Úplná uzávera tunela Sitina

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na úplnú uzáveru diaľnice D2 v úseku D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty vrátane tunela Sitina. Dôvodom uzávery je mimoriadny servis technológií tunela.</p>

Oprava mostného záveru na kysuckej I/11

Oprava mostného záveru na kysuckej I/11

<p>Z dôvodu havarijného stavu mostného záveru na ceste I/11 v km 421,20 pri Krásne nad Kysucou musí NDS pristúpiť k zabezpečeniu jeho opravy. Poškodený mostný záver najskôr prekryjeme oceľovou platňou s nábehmi.</p>

Oprava mostného záveru na Prístavnom moste v Bratislave

Oprava mostného záveru na Prístavnom moste v Bratislave

<p>Z dôvodu havarijného stavu mostného záveru NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 na Prístavnom moste  v smere do Petržalky v km 4,20. Dôvodom je poškodený mostný záver - došlo k zlomeniu pojazdného nosníka mostného záveru. </p>

Lokálna obnova na bratislavskej estakáde

Lokálna obnova na bratislavskej estakáde

<p>NDS uzavrie obidva jazdné pruhy ľavého jazdného pásu diaľnice D1 na úrovni križovatky Bratislava - Gagarinova v smere na Prístavný most do Petržalky v km 8,675. Dôvodom je obnova vozovky pri mostnom závere. </p>

Nová vozovka na D1 v Bratislave

Nová vozovka na D1 v Bratislave

<p>NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 za križovatkou Bratislava - Gagarinova v smere do Trnavy v km 8,675. Dôvodom je modernizácia vozovky pri mostných záveroch v pravom a pripájacom pruhu. </p>

Refreš vozovky na D1 pri Trenčíne

Refreš vozovky na D1 pri Trenčíne

<p>NDS upozorňuje motoristov o plánovanej modernizácii vozovky v štyroch vybraných úsekoch ľavého jazdného pásu vonkajšieho jazdného pruhu na diaľnici D1 medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom v km 121,00 – 106,50. </p>

Na I/11 pri Krásne nad Kysucou položíme počas noci nový koberec

Na I/11 pri Krásne nad Kysucou položíme počas noci nový koberec

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na obnovu vozovky na ceste I/11 v katastri obce Krásno nad Kysucou v km 421,30 - 422,22. Uvedomujeme si vyťaženosť dopravného ťahu - práce realizujeme výhradne v noci a počas víkendov, aby nedochádzalo k vzniku kongescií. </p>

Kontrola vozovky mostov na D2 pri Lamači a cez potok Rudava

Kontrola vozovky mostov na D2 pri Lamači a cez potok Rudava

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na obmedzenie v ľavom jazdnom páse diaľnice D2 v smere do Česka. Dôvodom je kontrola vozovky diaľničného mosta na D2 v Lamači na 55 km a na moste cez potok Rudava v km 21,175.</p>

AKTUALIZÁCIA: Oprava mosta D1 pri odpočívadle Velínok

AKTUALIZÁCIA: Oprava mosta D1 pri odpočívadle Velínok

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta Velínok v km 280,500 – 281,000. Dôvodom je oprava diaľničného mosta.</p>

Aktualizácia: Na R1 pri Nitre položíme nový asfaltový koberec

Aktualizácia: Na R1 pri Nitre položíme nový asfaltový koberec

<p>Z dôvodu modernizácie vozovky NDS uzavrie vonkajší pruh pravého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 pri Nitre v km 35,00 - 37,40 a následne uzavrie ľavý pruh v km  32,00 - 37,40. </p>

AKTUALIZÁCIA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke Liptovský Mikuláš

AKTUALIZÁCIA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke Liptovský Mikuláš

<p>NDS realizuje práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia v mimoúrovňovej križovatke Liptovský Mikuláš.</p>

Aktualizácia: Čiastočná uzávera R1 pri obci Hronská Breznica

Aktualizácia: Čiastočná uzávera R1 pri obci Hronská Breznica

<p>NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Hronská Breznica, premosťujúceho rieku Hron, trať ŽSR a cestu III. triedy v km 137,400 – 138,600. Dôvodom je oprava mosta.</p>