dopravné informácie

Začíname jesennú údržbu tunelov

Začíname jesennú údržbu tunelov

<p>V mesiacoch september a október zrealizujeme pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu tunelov Horelica, Bôrik, Šibenik, Branisko, Žilina, Ovčiarsko, Sitina a Považský Chlmec. Zameriame sa na nestavebnú údržbu stavebnej časti tunelov a zároveň vykonáme údržbu a opravu ich technologického vybavenia. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.</p>

Začíname jesennú údržbu tunelov

Začíname jesennú údržbu tunelov

<p>Počas mesiacov september a október postupne realizujeme pravidelný jesenný servis a kontrolu vo všetkých diaľničných tuneloch.</p>

Dopravné obmedzenie na R1 v úseku Šintava – Pata

Dopravné obmedzenie na R1 v úseku Šintava – Pata

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na krátkodobé dopravné obmedzenia na rýchlostnej ceste R1 v úseku Šintava - Pata. Dôvodom je realizácia lokálnych opráv mostných záverov.</p>

Kysucká D3 je už plne prejazdná

Kysucká D3 je už plne prejazdná

<p>NDS informuje motoristickú verejnosť, že úsek diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité je od noci 30. augusta opäť prejazdný bez obmedzení. Dopravné obmedzenie na D3 sa nám podarilo ukončiť o deň skôr oproti pôvodne avizovanému termínu. </p>

Dopravné obmedzenie na D1 pri obci Hybe

Dopravné obmedzenie na D1 pri obci Hybe

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 pri obci Hybe v km 291,970. Dôvodom je výmena zvodidiel na moste Hybica.</p>

Úplná uzávera tunela Horelica

Úplná uzávera tunela Horelica

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na úplnú uzáveru cesty prvej triedy I/11A v úseku km 4,300 - 5,200 vrátane tunela Horelica. Dôvodom uzávery je pravidelný servis technológií a stavby tunela.</p>

Úplná uzávera tunela Horelica

Úplná uzávera tunela Horelica

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na úplnú uzáveru tunela Horelica a prípojnej komunikácie v km 414,300 – 418,600. Dôvodom je oprava vozovky cesty I/11A v úseku od križovatky s I/11B až po portál "Čadca" tunela Horelica, realizovanej v rámci výstavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.</p>

Úplná uzávera tunela Horelica

Úplná uzávera tunela Horelica

<p>NDS informuje motoristickú verejnosť o mimoriadnej úplnej uzávere tunela Horelica a prípojných komunikácií I/11A v km 414,300 - 419,400.</p>

Oprava mosta D1 pri Liptovskom Mikuláši

Oprava mosta D1 pri Liptovskom Mikuláši

<p>NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Liptovskom Mikuláši. Dôvodom je oprava diaľničného mosta cez potok Iľanovianka v km 275,315.</p>

Čiastočná uzávera D1 pri Novom Meste nad Váhom

Čiastočná uzávera D1 pri Novom Meste nad Váhom

<p>NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 pri Novom Meste nad Váhom v úseku mosta nad Hôrčanským potokom v km 100,000 – 100,500. Dôvodom je oprava mostných záverov.</p>

Opravu mosta D2 Lamač končíme o 11 dní skôr

Opravu mosta D2 Lamač končíme o 11 dní skôr

<p>Stavebné práce na komplexnej oprave mosta D2 Lamač ukončujeme v 11-dňovom predstihu. Už dnes vo večerných hodinách začíname s odstraňovaním dočasného dopravného značenia a od piatka 27. augusta spúšťame premávku po moste bez obmedzenia. Podľa pôvodného plánu mala oprava mosta trvať do 6. septembra.</p>

Čiastočná uzávera D1 pri Prešove

Čiastočná uzávera D1 pri Prešove

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás D1 v úseku Chminianska Nová Ves - Prešov (smer Prešov) a súčasne ľavý jazdný pás D1 v úseku Lemešany - Prešov (smer Prešov). Dôvodom sú ukončovacie práce na výstavbe nového úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh. </p>