EIA

Výstavba úseku Hubová - Ivachnová sa môže naplno rozbehnúť, EIA nadobudla právoplatnosť

Výstavba úseku Hubová - Ivachnová sa môže naplno rozbehnúť, EIA nadobudla právoplatnosť

Proces posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie - EIA je na konci. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia je právoplatné, to znamená, že práce na pozastavených častiach úseku D1 Hubová - Ivachnová môžu pokračovať.

Vyhoveli sme všetkým požiadavkám Ružomberčanov, práce na úseku Hubová – Ivachnová sa napriek tomu posúvajú

Vyhoveli sme všetkým požiadavkám Ružomberčanov, práce na úseku Hubová – Ivachnová sa napriek tomu posúvajú

NDS po oboznámení sa s rozkladmi voči rozhodnutiu MŽP musí konštatovať, že vyhovela všetkým oprávneným požiadavkám a pripomienkam verejnosti a tie boli zapracované do záverečného stanoviska posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA). Napriek tomu, sa obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice D1 Hubová - Ivachnová posúva o minimálne dva až tri mesiace.

EIA na D1 pri Prešove je ukončená, práce sa môžu naplno rozbehnúť

EIA na D1 pri Prešove je ukončená, práce sa môžu naplno rozbehnúť

Proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) pre úsek D1 Prešov západ - Prešov juh je ukončený. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR nadobudlo právoplatnosť, to znamená, že práce na výstavbe dôležitého úseku D1 sa môžu naplno rozbehnúť.