oplotenie

Popri diaľniciach obnovíme oplotenie

Popri diaľniciach obnovíme oplotenie

<p>Na viacerých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v našej správe nahradíme terajšie opotrebované a v dôsledku rôznych mechanických a klimatických vplyvov poškodené oplotenie. Zákazku na demontáž, dodanie a montáž nového oplotenia v hodnote 1,25 milióna eur bez DHP aktuálne súťažíme. Výsledkom súťaže bude uzavretie troch rámcových dohôd na práce v období štyroch rokov.</p>