Popri diaľniciach obnovíme oplotenie

Na viacerých úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v našej správe nahradíme terajšie opotrebované a v dôsledku rôznych mechanických a klimatických vplyvov poškodené oplotenie. Zákazku na demontáž, dodanie a montáž nového oplotenia v hodnote 1,25 milióna eur bez DHP aktuálne súťažíme. Výsledkom súťaže bude uzavretie troch rámcových dohôd na práce v období štyroch rokov.
  • I. rámcová zmluva – obnova oplotenia popri D1, D2 a R1 na dolnom Považí, Záhorí a v Bratislave – 500 000 eur
  • II. rámcová zmluva – obnova oplotenia popri D1, R1 a R3 na strednom a hornom Považí, Turci, Liptove, Kysuciach, Pohroní – 500 000 eur
  • III. rámcová zmluva – obnova oplotenia popri D1 a R4 na východnom Slovensku 250 000 eur

 

Pravidelný servis a údržba

Obnovu a dopĺňanie oplotenia realizujeme na pravidelnej báze. Tento rok máme v pláne opraviť a doplniť spolu 19 431 metrov oplotenia na vybraných diaľničných úsekoch:

  • D1 v okolí portálov tunela Branisko
  • D1 v okolí Nového Mesta nad Váhom
  • D1 v okolí Važca
  • D2 v okolí Malaciek

Oplotenie predstavuje veľmi dôležité doplnkové bezpečnostné zariadenie diaľnice, ktoré znižuje riziko stretu zveri s motorovým vozidlom. Pokiaľ je poškodené, konštrukčne slabé alebo dokonca chýba, zver ho vie ľahko prekonať. Opravou, resp. doplnením nového oplotenia zvyšujeme bezpečnostné štandardy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Našim cieľom je zabrániť prístupu a pohybu zveri po komunikáciách a predísť tak vzniku kolíznych situácii s motoristami. V súčasnej dobe máme oplotené všetky úseky prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest okrem tých, kde prebieha investičná činnosť. 

 

Funkčné a zároveň šetrné voči zvieratám

Aby oplotenie plnilo svoj účel, musí byť dostatočne silné a pevné. Na oplotenie našich diaľnic preto využívame uzlové pletivo, ktoré sa vyznačuje dlhšou životnosťou. Má dva metre, pričom 1,8 m sa nachádza nad úrovňou terénu a 0,2 m sú zapustené v zemi. Oká pletiva sú dole husté, hore riedke. Je navrhnuté tak, aby sa na ňom zvieratá nezranili. Opravovať, resp. vymieňať budeme oba typy oplotení – tak s oceľovým ako aj betónovým stĺpikom.

 

(na fotografii je poškodené oplotenie určené na výmenu)