Návod na prežitie v tuneli

Ako bezpečne prejsť tunelom, aké pravidlá dodržiavať pri vzniku mimoriadnej situácie, čo je dôležité vedieť a prečo v tuneli nespanikáriť. Prinášame vám rady, ktoré môžu zachrániť Váš život - priamo od Petra Schmidta, bezpečnostného technika pre tunely Národnej diaľničnej spoločnosti. 

Najčastejšie chyby, ktoré robia vodiči v tuneli 

Medzi najčastejšie chyby patrí nedodržiavanie rýchlosti a vzdialenosti v tuneli, pričom práve dodržiavanie týchto dvoch faktorov je veľmi kľúčové. Napríklad pri 80 kilometrovej rýchlosti by mala byť vzdialenosť medzi vozidlami 70 metrov. Za žiadnych okolností nevchádzajte do tunela ak svieti na semafore červená alebo červený kríž. Medzi ďalšie chyby patria aj nezvýšená pozornosť, nesledovanie dopravného značenia a nerozsvietenie stretávacích svetiel. Vodiči by nikdy nemali podceňovať zásoby paliva, nevchádzať na diaľnicu s rezervou nádrže a už vôbec nie do tunela. Úplnou absurdnosťou, životu ohrozujúcou je otáčanie sa do protismeru.

 

Ako postupovať v tuneli v prípade vzniku dopravnej nehody

Ak ste priamymi účastníkmi dopravnej nehody, je potrebné okamžite poskytnúť prvú pomoc, vyhľadať najbližšiu SOS kabínku a spojiť sa s operátorom tunela, ktorý vás bude inštruovať. Nevolajte mobilom, pretože pri množstve volajúcich to môže spôsobiť obsadenosť mobilnej siete, naviac ak voláte z SOS kabínky, tak sa priamo spojíte s operátorom tunela, ktorý vás vidí na kamerách, vie najlepšie vyhodnotiť situáciu a vie vás inštruovať o ďalšom postupe a zároveň rýchlo privolá potrebnú pomoc. 

Spojenie s operátorom tunela poskytuje komplexnú informáciu pre volajúceho, zároveň vám môže podať bližšie informácie k udalosti, čím sa urýchli a zefektívni zásah záchranných zložiek. Na základe vašich informácií vie operátor zavolať potrebné záchranné zložky (polícia, sanitka, hasiči), ako aj bližšie špecifikovať rozsah povolaných zložiek.

Ak stojíte v kolóne, tak odstavte vozidlo čo najbližšie k obrubníku, čím sa automaticky vytvorí záchranárska ulička, počúvajte pokyny z rádia (frekvencia Slovenského rozhlasu), poprípade z tunelového rozhlasu. Následne vypnite motor a čakajte na ďalšie pokyny polície, respektíve pracovníkov tunela. 

 

Požiar v tuneli 

Ak ste priamymi účastníkmi nehody s požiarom (môže byť aj požiar nákladu), bezodkladne treba použiť hasiaci prístroj z SOS kabínky. V prípade, že je požiar väčšieho rozsahu a je zrejmé, že hasiaci prístroj nepostačuje, je potrebné vyslobodiť spolujazdcov a okamžite opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela.

Ak ste svedkami požiaru, treba odstaviť vozidlo čo najbližšie k obrubníku , vypnúť motor, nechať kľúče v zapaľovaní, a bezodkladne opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela.

 

Je extrémne dôležité dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v tuneli

A nielen to. Je potrebné dodržiavať aj príslušnú vzdialenosť pred vami idúceho vozidla. Od vašej rýchlosti totiž závisí vaša brzdná dráha. Ak máte predpísanú rýchlosť a vzdialenosť, tak v prípade nečakaného spomalenia alebo zastavenia pred vami idúceho vozidla, vrátane vášho reakčného času, s vysokou pravdepodobnosťou bezpečne ubrzdíte vaše vozidlo a zabránite nárazu. Je potrebné ešte podotknúť, že rýchlosť v tuneli a prejazdnosť pruhov sa môže meniť v závislosti od intenzity dopravy v tuneli, preto je veľmi dôležité toto značenia sledovať počas celej jazdy tunelom.


Vzdialenosť SOS kabín a núdzových zálivov v tuneli

SOS kabínky (výklenky) sú od seba vzdialené maximálne 150 metrov a okrem priameho spojenia s operátormi v nich nájdete aj dva hasiace prístroje. Núdzové zálivy sú od seba vzdialené maximálne 750 metrov, avšak v tuneloch s dĺžkou pod 1 500 m máme aspoň jeden približne v strede tunela. 


Obojsmerné vedenie dopravy druhou tunelovou rúrou v prípade uzavretia jednej tunelovej rúry

Obojsmerná premávka v dvojrúrových tuneloch nie je jednoduchá z viacerých dôvodov, predovšetkým však kvôli bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Pri obojsmernom vedení dopravy hrozí vysoké riziko čelnej zrážky a s vysokou pravdepodobnosťou by pri zníženej rýchlosti dochádzalo aj k tvorbe kongescií. Taktiež sa prihliada aj na šírkové usporiadanie tunela, v stiesnených podmienkach by mohli vznikať kolízne situácie napr. pri strete kamiónov, či z dôvodu oslepovania protiidúcich vozidiel. Svetlá ani vetranie v tunelovej rúre nie sú dimenzované na obojsmernú premávku. Obojstranne nie je realizované ani premenné dopravné značenie a adaptívne osvetlenie je riešené len v rámci jednosmerného dopravného prúdu. Taktiež je vhodné podotknúť, že nie je možné porovnávať napríklad tunel Bôrik s tunelom Branisko, pretože oba tunely majú rôzne technologické možnosti – osvetlenie, vetranie, šírku tunela. Tunel Branisko je od začiatku spustenia prevádzky prispôsobený na obojsmernú premávku a je na to aj technologicky vybavený.


Je možné porovnávať slovenské tunely so zahraničnými?

Sme mladá tunelová krajina a preto je naivné porovnávať tunely rôznych kategórií. Naše tunely sú na vysokej bezpečnostnej úrovni a sú vybavené najmodernejšími technológiami. Samozrejme, že ich kvalita stúpa s časom realizácie. Napríklad, ak porovnáme nový tunel v zahraničí, tak má LED osvetlenie. Avšak treba podotknúť, že aj naše rozostavané tunely budú mať LED osvetlenie. Naše už prevádzkované tunely budú taktiež vybavené LED osvetlením, nie však zajtra, ani pozajtra, ale keď skončí životnosť súčasných svietidiel. V tom je celá filozofia. A presne tak je to aj v zahraničí. K modernizácii dochádza postupne, len si treba uvedomiť, že tie zahraničné tunely majú 30 a viac rokov, preto možno dochádza k tomu mylnému porovnávaniu. Ale obráťme list a povedzme si, v čom sme lepší ako zahraničie.

Nabehli sme na unifikáciu tunelov, s cieľom pasívnej bezpečnosti. To znamená, že nech ste v ktoromkoľvek tuneli na Slovensku, má rovnaké farebné vyhotovenie únikových dvier, SOS dvier, navádzacieho evakuačného systému. Ďalej aj suchovody v priečnych prepojeniach, transportné vozíky v únikových cestách jednorúrových tunelov, 5 zón tunelového rozhlasu ako aj mnohé iné dôležité prvky zaručujúce bezpečnosť. 

požiar v tuneli

úniková štôlňa v tuneli