Ďalší míľnik v tuneli Bikoš splnený – na finál hotové ostenie

V tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou stavby prešovskej R4, je dokončené sekundárne ostenie v razenej aj hĺbenej časti v oboch tunelových rúrach. Rýchlostná cesta R4 bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov. Predpokladaný termín odovzdania do užívania je leto 2023.

Ako pokračujeme?

V západnej rúre tunela Bikoš sú dokončené štrbinové žľaby, obrubníky, káblové trasy pod chodníkmi, ako aj stienky v SOS výklenkoch. Aktuálne realizujeme tepelnú izoláciu protipožiarneho vodovodu. Po zaizolovaní vodovodu dobudujeme chodníky a pripravíme povrch ostenia na náter.

Vo východnej tunelovej rúre práve realizujeme štrbinové žľaby, obrubníky a káblové trasy pod chodníkmi. Dokončili sme tiež práce na sekundárnom ostení v priečnych prepojeniach a aktuálne pracujeme na deliacich stenách.

 

Práce napredujú aj na vonkajších objektoch

Okrem prác v tuneli napredujeme aj pri budovaní vonkajších objektoch. Na južnom portáli realizujeme protipožiarny vodovod, káblovod a drenážne odvodnenie. Odvodnenie vozovky na južnom portáli je v súčasnosti dokončené na 90%.  Takisto pripravujeme realizáciu vozovky v tuneli a na portáloch. Okrem toho pracujeme aj na systéme odvodnenia na severnom portáli a konečným terénnym úpravám na južnom a severnom portáli.

 

R4 Prešov, severný obchvat v číslach

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • 155 stavebných objektov
  • 9 mostov
  • tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m