Tento rok pribudnú nové protihlukovky – komfort obyvateľov je pre nás dôležitý

NDS je zodpovedný investor, ktorý dbá na to, aby sa popri zlepšení dopravného spojenia neznižoval komfort obyvateľstva žijúceho v okolí. Jedným zo spôsobov, ako to docieliť, je výstavba protihlukových stien na miestach, kde „dopravné zvuky“ môžu obťažovať ľudí bývajúcich v domoch blízko diaľnic a rýchlostných ciest. Do konca tohto roka pribudnú protihlukové steny na D2 pri Jarovciach či na novobudovanom úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce.

O PHS na D2 pri Jarovciach

Celková dĺžka novej PHS pri Jarovciach bude 1728,5 metra a vďaka jej výstavbe bude táto bratislavská mestská časť ohraničená protihlukovými stenami nielen zo severnej strany (D4), ale už aj zo západnej strany. Aktuálne sú už na tejto stavbe dokončené všetky základové pilóty a zhotoviteľ predpokladá, že v druhej polovici augusta začnú osádzať stĺpy a soklové betónové panely medzi jednotlivé stĺpy.


O PHS na úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce

Na úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce budú mať protihlukové steny celkovú dĺžku 3866 m. Túto celkovú dĺžku stien tvorí šesť samostatných objektov.

 

Zaujímavosti o protihlukových stenách

  • Popri cestách v našej správe je osadených celkovo 166 km protihlukových stien
  • Najvyššia má takmer 7 m, nachádza sa na úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
  • Najdlhšia má takmer 2,6 km, je na R1 pri Vlčkovciach

 

Prečo sú protihlukové steny potrebné a aké druhy používame?

O tom, či treba alebo netreba na konkrétnom úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty postaviť aj protihlukovú stenu, rozhoduje hluková štúdia. Na zamedzenie úniku nadmerného hluku sa používajú rôzne typy protihlukových stien. V extravilánoch miest najčastejšie budujeme reflexné, teda odrazivé protihlukové steny. Naopak, v mestách využívame skôr absorpčné, teda pohltivé steny. Líšiť sa môžu aj materiálom, používame hliníkové, murované, betónové alebo aj kombinované steny na báze recyklovanej gumy a výrobkov z gumy.