Používanie cookies

Funkčné súbory cookies

Niektoré súbory cookies musíme používať preto, aby určité webové stránky mohli fungovať. Preto sa na ne nevyžaduje váš súhlas. Ide predovšetkým o:

Názov

Služba

Účel

Typ a platnosť súborov cookies

XSRF-TOKEN

Pomáha pri zabezpečení stránky 

Zabrániť útokom typu Cross-Site Request Forgery

Súbory sa vymažú po 2 (dvoch) hodinách

botble_session

Základné fungovanie webu

Umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a používať jej funkcie

Súbory sa vymažú po 2 (dvoch) hodinách

_GRECAPTCHA

Google Recaptcha

Tento súbor cookie je nastavený službou Google reCAPTCHA, ktorá chráni web pred spamovými útokmi z webových formulárov.

Súbory sa vymažú po 6 (šiestich) mesiacoch

 

Analytické súbory cookies

Anlytické súbory Cookies používame výlučne na interný prieskum toho, ako môžeme zlepšiť služby, ktoré poskytujeme všetkým našim používateľom. Tieto súbory cookies vyhodnocujú len to, ako pracujete s naším webovým sídlom – ako anonymný používateľ (zhromažďované údaje vás osobne neidentifikujú). Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám ani sa nevyužívajú na žiadny iný účel. Anonymizované štatistiky možno poskytnúť dodávateľom pracujúcim na komunikačných projektoch v rámci zmluvnej dohody s NDS. Ide predovšetkým o:

Názov

Služba

Účel

Typ a platnosť súborov cookies

_pk_id+premenné_číslo

Matomo

Používa sa na ukladanie ID návštevníka

Súbory sa vymažú po 13 (trinástich) mesiacoch

_pk_ses+premenné číslo

Matomo

Krátkodobé súbory cookie používané na dočasné uloženie údajov o návšteve

Súbory sa vymažú po 30 (tridsiatich) minútach