Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.06.2011 ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka, Bratislava, 35953195 38,034,47
16.06.2011 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišské Podhradie, 00179124 32,911,36
15.06.2011 LAS PLUS, obch.spol., s r.o., Žarnovica, 36049875 2,635,90
15.06.2011 Pavol Ferianec FEPA, Myjava, 11873299 3,997,44
15.06.2011 ITALMARKET SLOVAKIA a.s., Bratislava, 35758601 135,939,17
15.06.2011 Ing. Ján Masarik - GEODET, Trenčín, 22822178 7,320,00
15.06.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 6,080,00
15.06.2011 PPA INŽINIERING, s.r.o., Bratislava, 0031376045 4,560,00
15.06.2011 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Bratislava, 36356794 44,385,60
14.06.2011 Skanska Sk a.s. Závod Cesty, mosty SK, Bratislava, 31611788 484,835,40